Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Specjalizacja Ministerialna Onkologia

Szanowni Państwo, 
 
informuję, że w województwie podkarpackim firma VITAL-MED Sp. z o.o wygrała specjalizację Ministerialną na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek.
 
Przesyłam poniżej informacje dotyczące w/w specjalizacji:
 
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK - Bezpłatna
(w SMK szukaj: Onkologia Ministerialna ed.1 Rzeszów) 
Zajęcia odbywać się będą w Rzeszowie.
Rozpoczęcie : 31 grudnia 2021r - termin egz. wstępnego 31.12.2021r.  godz.: 15:00
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 
 
Organizator w SMK:
VITAL-MED Sp. z o.o. 
ul. Niepodległości 59, 
37-200 Przeworsk 
 
Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek:
1.Onkologia Podręcznik dla pielęgniarek . Redakcja naukowa: Arkadiusz Jeziorski Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie Warszawa 2005- 2009
2.Pielęgniarstwo onkologiczne. Redakcja naukowa: Anna Koper Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie Warszawa 2015
3.Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Redakcja naukowa: Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie Warszawa .
4.Psychoonkologia w praktyce klinicznej. : K. de Walden-Gałuszko, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011
 
Serdecznie zapraszamy!

Bezpłatne Szkolenie

Od 9 grudnia 2021 badania kwalifikacyjne do szczepień przeciw grypie wykonają również pielęgniarki i położne


Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw na podstawie art. 3 pkt 2 został wprowadzony ust. 5a w art. 19 w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi na podstawie, którego wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego będzie poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia, które przeprowadza lekarz, a które w przypadku badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie może przeprowadzić również pielęgniarka, położna.
 

Informacja dotycząca łącznego stosowania antybiotyków β-laktamowych z antybiotykami aminoglikozydowymi i ryzyka wystąpienia interakcji w wyniku zastosowania takiego połączenia.

Załączniki:

Opinia Konsultanta ---> POBIERZ
Informacja ---> POBIERZ

 

Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników ( Dz.U.poz.1026)- wejście w życie 10.11.2021 r.


Załącznik ---> POBIERZ

 

Pismo Pana Macieja Miłkowskiego - Podsekretarza Stanu w MZ dotyczące nowelizacji rozporządzenia MZ w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej.


Załacznik ---> POBIERZ

 

Zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS CoV-2


Załącznik ---> POBIERZ
 

MINISTERIALNY „SUKCES” MEDIALNY, czyli o nieporozumieniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r

Część informacji z dokumentu:  Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r.,dotyczące obszaru: Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia w miejscu pracy, Opieka Zdrowotna – Przestrzeganie przepisów pra pracy, w tym BHP (zakres 6.1.1 ww. dokumentu).

Załącznik ---> POBIERZ

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o nowych zasadach rozliczania dodatków covidowych

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o nowych zasadach rozliczania dodatków covidowych
 
Od 1 listopada 2021 roku personel medyczny otrzyma dodatkowe wynagrodzenie covidowe za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dla placówek medycznych, które leczą pacjentów z COVID-19, oznacza to czytelniejsze reguły przyznawania dodatku covidowego.
Więcej informacji na stronie:LINK

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych