Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

PROTEST

Szanowni Państwo
 
Trwa protest w Warszawie przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych
 
Musimy wspomóc Koleżanki i Kolegów w walce o nasze, lepsze jutro.
 
Pomóżmy protestującym w organizacji dalszych działań.

W dniu 18 października dyżur w Białym Miasteczku 2.0 (naprzeciwko Kancelarii Premiera w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 4) pełnić będą pielęgniarki, pielęgniarze, położne, położni z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z terenu województwa podkarpackiego.
 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie pokrywa wszystkie koszty związane z wyjazdem do Białego Miasteczka.
 

Chęć udziału na Dyżur w Białym Miasteczku proszę zgłaszać do Sekretariatu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie nr tel.: 13 43 694 60 lub na adres e-mail: biuro@oipip.krosno.pl do dnia 14 października 2021 roku do godz. 14.00.
 
Serdecznie ZAPRASZAMY.
 

KOMUNIKAT PO ROZMOWACH KOMITETU ZE STRONĄ RZĄDOWĄ 07.10.2021

KOMUNIKAT PO ROZMOWACH KOMITETU ZE STRONĄ RZĄDOWĄ 06.10.2021

Szczepienia przeciw grypie na sezon 2021/2022

Protest Ochrony Zdrowia: KOMUNIKAT PO ROZMOWACH KOMITETU ZE STRONĄ RZĄDOWĄ 28.09.2021

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jednogłośnie przyjęło stanowisko w sprawie poparcia protestu środowisk medycznych

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jednogłośnie przyjęło stanowisko w sprawie poparcia protestu środowisk medycznych.

Jednocześnie przypomina rządowi nasze postulaty merytoryczne, a nie finansowe kierowane od 2015 roku,
które nie miały szansy uzyskać zainteresowania i realizacji.

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ZAKRESIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ZA PRACĘ


Dokument ---> POBIERZ
 

Postulaty Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia na spotkanie z Premierem RP – 10 września 2021 r.

Raport pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” jest organizacją pożytku publicznego, która zrzesza pacjentów z nietrzymaniem moczu (NTM), powstałym w wyniku różnorodnych schorzeń i urazów. Według dostępnych danych, szacunkowa liczba osób cierpiących na NTM w Polsce wynosi od 4 do 8% całej populacji, czyli ok. 2,5 mln osób, a problem wciąż narasta z uwagi na postępujące starzenie się społeczeństwa. Nasza organizacja, oprócz popularyzacji wiedzy na temat metod profilaktyki i leczenia, udziela również bezpośredniego wsparcia pacjentom i ich rodzinom.

Inkontynencja moczu to jeden z bardziej rozpowszechnionych problemów współczesnego świata, dlatego też co roku pod auspicjami Stowarzyszenia „UroConti” powstaje raport „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej”, zawierający m. in. ważne wydarzenia z ostatnich 12 miesięcy, które mają albo wkrótce będą miały istotny wpływ na sytuację osób z NTM w Polsce. Jednak po raz pierwszy w historii na jego kluczowe wnioski tak wielki wpływ miały okoliczności zewnętrzne – czyli pandemia SARS-COV-2. Tegoroczne, dziesiąte wydanie zostało zaktualizowane m.in. o najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Schemat tegorocznego raportu został zmieniony, tak aby poruszanie po nim było łatwiejsze. Ponadto raport został rozszerzony o nowe treści – po raz pierwszy poruszono w nim temat nietrzymania kału/stolca oraz higieny i pielęgnacji pacjentów z inkontynencją.

Opieka zdrowotna w Polsce od wielu lat boryka się z szeregiem wad organizacyjnych, w tym funkcjonowaniem systemu refundacyjnego w zakresie leczenia i utrzymania higieny pacjentów z inkontynencją. Odnotowując szereg korzystnych zmian jakie nastąpiły w ostatnich latach, trzeba zauważyć, że wiele problemów pacjentów z inkontynencją, którzy są jednocześnie obywatelami Unii Europejskiej, płacą składki zdrowotne i mają prawo do leczenia wszystkimi terapiami, którymi dysponuje współczesna medycyna, nie zostało nadal rozwiązanych.

Raport „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej” poza wnioskami zawiera tradycyjnie rekomendacje w zakresie omawianych zagadnień.
 

Raport jest dostępny do pobrania na stronach www.uroconti.pl oraz www.ntm.pl.POSTULATY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
  1. Żądamy pilnej zmiany ustawy dotyczącej wynagrodzeń, która obecnie pomija doświadczenie i posiadane kwalifikacje pielęgniarek i położnych.
  2. Domagamy się przywrócenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne pacjentom i bezpieczne wykonywanie zawodów medycznych.
  3. Apelujemy o zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych do poziomu średniej europejskiej i uznanie zawodów pielęgniarki i położnej w publicznej ochronie zdrowia za zawody deficytowe.
  4. Domagamy się ochrony pielęgniarek i położnych przed hejtem i agresją.
  5. Oczekujemy wprowadzenia urlopu zdrowotnego dla poratowania zdrowia dla pielęgniarek i położnych pracujących w systemie zmianowym oraz dodatku motywacyjnego dla emerytek pracujących w publicznej ochronie zdrowia.
  6. Żądamy urealnienia wyceny świadczeń zdrowotnych w publicznej ochronie zdrowia.
  7. Domagamy się realizacji „Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce".


JEŻELI CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROTEŚCIE
SKONTAKTUJ SIĘ
Z OKRĘGOWĄ IZBĄ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KROŚNIE  

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych