Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

30-lat samorządu pielęgniarek i położnych


 

19 kwietnia 1991 r. uchwalono Ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych. Podpisał ją ówczesny Prezydent RP Lech Wałęsa. 

Samorząd Zawodowy reprezentuje najliczniejszą grupę wśród osób wykonujących zawody medyczne.

Jubileusz XXX - lecia samorządu przypada w bardzo trudnym czasie epidemii, szczególnie dla naszego środowiska zawodowego, które pracuje z ogromnym poświęceniem, walcząc o życie i zdrowie pacjentów. 


30 lat temu - 19 kwietnia 1991 roku, uchwalono ustawę, na mocy której został  powołany do życia samorząd pielęgniarek i położnych. Dziś reprezentuje on najliczniejszą, ponad 300-tysięczną grupę wśród osób wykonujących zawody medyczne. 
Trzeba było nadzwyczajnego wysiłku kilku tysięcy pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, wywodzących się z różnych środowisk zawodowych, politycznych i związkowych, by po raz pierwszy w historii, zostali uznani za odrębną grupę zawodową. 30 lat temu przestaliśmy być pomocą medyczną. Dziś, wykonujemy zawody samodzielne, które zyskały rangę zawodów zaufania publicznego. Przez ten okres wypracowane zostały wysokie standar­dy kształcenia zawodowego i kształcenia podyplomowego, budujące nasz profesjonalizm.
 
Zofia Małas, prezes NRPiP, na uroczystej Radzie Pielęgniarek i Położnych 19 kwietnia 2021 roku powiedziała - Ta rocznica jest wspaniałą okazją do podsumowania wielu lat pracy wszystkich samorządowców, jest także okazją do refleksji nad tym, jak wiele przemian zaszło od momentu pierwszych obrad Okrągłego Stołu. To również czas podsumowania zysków i strat. Zadajemy sobie pytanie, gdzie byłoby polskie pielęgniarstwo, gdyby nie 30-letni dorobek samorządu. 
 
Jubileusz 30-lecia świętujemy w bardzo trudnym czasie epidemii, szczególnie dla środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, które poświęcają swoje zdrowie i życie dla pacjentów. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych działania związane z obchodami przenosi do przestrzeni miejskiej. Pałac Kultury i Nauki oraz wieżowiec Warsaw Spire w dniu 19 kwietnia 2021 r. zaświecił dla pielęgniarek i położnych. 
 

Składam serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju Samorządu Pielęgniarek i Położnych.
Dziękuję za trzydzieści lat wspólnej pracy, zaangażowanie i wiarę w lepsze jutro.
Życzę wielu sił i wytrwałości w realizowaniu podejmowanych działań na rzecz dalszego rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa i satysfakcji z wykonywanego zawodu.
 
Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie
Renata MichalskaSpójrzmy wstecz – zawodowa samorządność pielęgniarek i położnych

Link do filmu ---> OTWÓRZ

Życzenia z okazji jubileuszu 30-lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych ---> OTWÓRZ

 

Rozporządzenie MZ w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19


Rozporządzenie MZ ---> POBIERZ
 

Pielęgniarki i pielęgniarze wobec wirusa SARS-CoV-2 - problemy i wyzwania"Badanie naukowe pt."Link do ankiety, znajdującej się na platformie Google pod adresem: LINK   pt. "Pielęgniarki i pielęgniarze wobec wirusa SARS-CoV-2 - problemy i wyzwania" 

Pomoc Psychologiczna

Oferta dodatkowej pracy dla pielęgniarek i położnych

Oferta skierowana do  pielęgniarek i położnych w ramach dodatkowej pracy i zatrudnienia na umowę zlecenie przez podmiot leczniczy.Realizacja udzielania świadczeń wyłącznie w ramach teleporady. Czas udzielania teleporad w godzinach 18.00 – 8.00

Informacja dotycząca wsparcia finansowego

dla rodzin pielęgniarek, położnych, pielęgniarzy zmarłych na COVID – 19 w związku z wykonywaniem zawodu.

Minister Zdrowia może wnioskować o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom rodzin pielęgniarek, położnych, pielęgniarzy, którzy zmarli z powodu COVID – 19, (na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych), pod warunkiem, że zakażenie wirusem SARS – CoV – 2 miało związek z wykonywaniem zawodu.
 
Aby uzyskać w/w świadczenie osoba uprawniona do w/w/ świadczenia powinna wypełnić wniosek i zgłosić się do właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w celu potwierdzenia rejestracji w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek lub w Okręgowym Rejestrze Położnych zmarłej pielęgniarki, pielęgniarza, położnej.
 
Następnie OIPiP po potwierdzeniu rejestracji, do wniosku dołącza uzasadnienie i przesyła drogą elektroniczną zgromadzone dokumenty do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Dział Sekretarza na e-mail  sekretarz@nipip.pl
 
 
W załączeniu przedstawiamy wzór Oświadczenia o stanie rodzinnym.

Wnioski prosimy składać do dnia 12 kwietnia 2021 r. osobiście lub listownie.

Załaczniki:   
  1. Oświadczenie o stanie rodzinnym: POBIERZ
 
 

 

Stanowisko nr 50 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie utrzymania obecnych rozwiązań prawnych w zakresie systemu kształcenia podyplomowego, w tym pozostawienia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Poł

Stanowisko nr 50

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 24 marca 2021 r.

 

w sprawie utrzymania obecnych rozwiązań prawnych w zakresie systemu kształcenia podyplomowego, w tym pozostawienia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jako samodzielnej jednostki budżetowej podległej Ministrowi Zdrowia

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, iż dotychczasowe rozwiązania prawne w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zapewniają wysoki poziom jakości kształcenia podyplomowego.

Obecny system kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zapewnia stały dopływ wysoko wykwalifikowanej, specjalistycznej kadry pielęgniarek i położnych do systemu ochrony zdrowia. Bazując na ponad dwudziestoletnich doświadczeniach z funkcjonowania tego systemu uznajemy za konieczne i bezwzględne pozostawienie obecnych rozwiązań prawo-systemowych.

Stanowisko nr 49 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie poparcia zdania odrębnego Forum Związków Zawodowych do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie płac minimalnych

Stanowisko nr 49

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 24 marca 2021 r.

 

w sprawie poparcia zdania odrębnego Forum Związków Zawodowych do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie płac minimalnych w ochronie zdrowia

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych popiera zdanie odrębne Forum Związków Zawodowych do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. w związku z poparciem przez Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia propozycji Ministerstwa Zdrowia z dnia 26 lutego 2021 r. dotyczących zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, dotyczących roku 2021.

Odpowiedz Ministerstwa Zdrowia w sprawie dodatkowego świadczenia pieniężnego dla pielęgniarek i położnych

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 12 marca 2021 r.


Działania ZZK z dnia 12 marca 2021 r. ---> POBIERZ

Akty Prawne ---> POBIERZ

Pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania świadczenia specjalnego rodzinom pielęgniarek i położnych,
które zmarły w wyniku zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 ---> POBIERZ

Odpowiedz na pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów ---> POBIERZ

 
Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych