Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jednogłośnie przyjęło stanowisko w sprawie poparcia protestu środowisk medycznych

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jednogłośnie przyjęło stanowisko w sprawie poparcia protestu środowisk medycznych.

Jednocześnie przypomina rządowi nasze postulaty merytoryczne, a nie finansowe kierowane od 2015 roku,
które nie miały szansy uzyskać zainteresowania i realizacji.

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ZAKRESIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ZA PRACĘ


Dokument ---> POBIERZ
 

Postulaty Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia na spotkanie z Premierem RP – 10 września 2021 r.

Raport pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” jest organizacją pożytku publicznego, która zrzesza pacjentów z nietrzymaniem moczu (NTM), powstałym w wyniku różnorodnych schorzeń i urazów. Według dostępnych danych, szacunkowa liczba osób cierpiących na NTM w Polsce wynosi od 4 do 8% całej populacji, czyli ok. 2,5 mln osób, a problem wciąż narasta z uwagi na postępujące starzenie się społeczeństwa. Nasza organizacja, oprócz popularyzacji wiedzy na temat metod profilaktyki i leczenia, udziela również bezpośredniego wsparcia pacjentom i ich rodzinom.

Inkontynencja moczu to jeden z bardziej rozpowszechnionych problemów współczesnego świata, dlatego też co roku pod auspicjami Stowarzyszenia „UroConti” powstaje raport „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej”, zawierający m. in. ważne wydarzenia z ostatnich 12 miesięcy, które mają albo wkrótce będą miały istotny wpływ na sytuację osób z NTM w Polsce. Jednak po raz pierwszy w historii na jego kluczowe wnioski tak wielki wpływ miały okoliczności zewnętrzne – czyli pandemia SARS-COV-2. Tegoroczne, dziesiąte wydanie zostało zaktualizowane m.in. o najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Schemat tegorocznego raportu został zmieniony, tak aby poruszanie po nim było łatwiejsze. Ponadto raport został rozszerzony o nowe treści – po raz pierwszy poruszono w nim temat nietrzymania kału/stolca oraz higieny i pielęgnacji pacjentów z inkontynencją.

Opieka zdrowotna w Polsce od wielu lat boryka się z szeregiem wad organizacyjnych, w tym funkcjonowaniem systemu refundacyjnego w zakresie leczenia i utrzymania higieny pacjentów z inkontynencją. Odnotowując szereg korzystnych zmian jakie nastąpiły w ostatnich latach, trzeba zauważyć, że wiele problemów pacjentów z inkontynencją, którzy są jednocześnie obywatelami Unii Europejskiej, płacą składki zdrowotne i mają prawo do leczenia wszystkimi terapiami, którymi dysponuje współczesna medycyna, nie zostało nadal rozwiązanych.

Raport „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej” poza wnioskami zawiera tradycyjnie rekomendacje w zakresie omawianych zagadnień.
 

Raport jest dostępny do pobrania na stronach www.uroconti.pl oraz www.ntm.pl.POSTULATY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
  1. Żądamy pilnej zmiany ustawy dotyczącej wynagrodzeń, która obecnie pomija doświadczenie i posiadane kwalifikacje pielęgniarek i położnych.
  2. Domagamy się przywrócenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne pacjentom i bezpieczne wykonywanie zawodów medycznych.
  3. Apelujemy o zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych do poziomu średniej europejskiej i uznanie zawodów pielęgniarki i położnej w publicznej ochronie zdrowia za zawody deficytowe.
  4. Domagamy się ochrony pielęgniarek i położnych przed hejtem i agresją.
  5. Oczekujemy wprowadzenia urlopu zdrowotnego dla poratowania zdrowia dla pielęgniarek i położnych pracujących w systemie zmianowym oraz dodatku motywacyjnego dla emerytek pracujących w publicznej ochronie zdrowia.
  6. Żądamy urealnienia wyceny świadczeń zdrowotnych w publicznej ochronie zdrowia.
  7. Domagamy się realizacji „Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce".


JEŻELI CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROTEŚCIE
SKONTAKTUJ SIĘ
Z OKRĘGOWĄ IZBĄ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KROŚNIE  

Korespondencja z Głównym Inspektorem Sanitarnym w sprawie transportu odpadów medycznych dla pielęgniarek POZ i położnych POZ, realizujących świadczenia zdrowotne w warunkach domowych.


Pismo NRPiP ---> POBIERZ

Pismo z dnia 8 kwietnia 2021r. skierowane do Krzysztofa Saczki ---> POBIERZ

Pismo z dnia 13 sierpnia 2021r. odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego ---> POBIERZ

Korespondencja w sprawie podwyższenia stawki osobodnia za realizację świadczenia w rodzaju: pielęgniarska opieka długoterminowa domowa.

Pismo NIPiP ---> POBIERZ

Pismo z dnia 20 lipca 2021 r. ---> POBIERZ

Pismo z dnia 5 sierpnia 2021 r. ---> POBIERZ
 

Korespondencja NIPIP z MZ w sprawie wyceny porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)


Pismo NIPiP ---> POBIERZ

Odpowiedź MZ ---> POBIERZ

6 edycja Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii Queen Silvia Nursing Award

Dodatkowa Akademia Opieki Długoterminowej

Dwudniowe szkolenie

 
obejmujący praktyczne aspekty żywienia, leczenia ran i rehabilitacji. Szkolenie przeznaczone dla pielęgniarek posiadających uprawnienia do odwiedzania pacjentów w domu.

Wstęp wolny. Rejestracja wymagana, liczba miejsc ograniczona.


Rejestracja
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych