Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Wspólny wniosek zawodów medycznych o odwołanie ze stanowiska ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Oferta pracy dla Pielęgniarki / Pielęgniarza

RPO wystąpił do Ministra Zdrowia i Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o stworzenie zachęt do zatrudniania w DPS-ach pielęgniarek i położnych

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił z pismem do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg w sprawie podjęcia działań zmierzających bezpośrednio do zmiany przepisów prawa, poprzez stworzenie zachęty dla pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych, ratowników medycznych do podejmowania zatrudnienia w domach pomocy społecznej.

Podczas monitoringu w domach pomocy społecznej przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) działającego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich korzystali z raportu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych „Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie”

PISMO ---> POBIERZ
 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytania NIPiP dotyczące kosztów poprawki Senatu zwiększającej wskaźniki minimalnego wynagrodzenia


Załączniki:

Zapytanie NIPiP ---> POBIERZ

Odpowiedź MZ ---> POBIERZ
 

Oferta pracy Intercard

Msza Świętej w intencji zmarłych w czasie pandemii pielęgniarek i położnych

W imieniu ks. Arkadiusza Zawistowskiego, Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia zapraszam Państwa do udziału we Mszy Świętej w intencji zmarłych w czasie pandemii pielęgniarek i położnych. Uroczystość odbędzie się  23 czerwca 2021 r.  o godz. 14.000 w kościele pw. św. Wojciecha w Wiązownej.
 

Senat przyjął poprawki zwiększające wskaźniki minimalnego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

W dniu dzisiejszym (10-06-2021r.) Senat zatwierdził Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Sprawozdanie uwzględnia poprawki zgłaszane przez organizacje reprezentujące pielęgniarki i położne w tym samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych. Zakładają one zwiększenie wskaźników minimalnego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Pełna treść poprawek zgłoszonych przez Komisję Zdrowia jest dostępna pod adresem: LINK

Senacka Komisja Zdrowia przyjęła poprawki zgłaszane m.in przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych

W dniu dzisiejszym (10-06-2021r.) Senat będzie rozpatrywał Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Sprawozdanie uwzględnia poprawki zgłaszane przez organizacje reprezentujące pielęgniarki i położne w tym samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych. Zakładają one zwiększenie wskaźników minimalnego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia Prezes Zofia Małas apelowała o uwzględnienie aktualnej trudnej sytuacji kadrowej w pielęgniarstwie i położnictwie.

Raport dotyczący aktualnej sytuacji kadrowej w zawodach pielęgniarki i położnej w Polsce

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przedstawia raport dotyczący aktualnej sytuacji kadrowej w zawodach pielęgniarki i położnej w Polsce. Raport wskazuje strukturę wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych z podziałem na województwa.

Raport zawiera prognozy dotyczące liczby pielęgniarek i położnych do 2030 r. w ujęciu krajowym z podziałem na województwa.
Raport przygotowano w oparciu o dane z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych. Główny Urząd Statystyczny wskazuje, iż „dane w nim zawarte są wysokiej jakości i są możliwe do wykorzystania do produkcji danych statystycznych (dokładność)”

Raport ---> POBIERZ
 

KATASTROFA KADROWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA RAPORT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


Załacznik ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych