Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Webinar Rola i wpływ pielęgniarki na powrót pacjenta do AOS

Stanowisko Nr 51 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Stanowisko Nr 51 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia stanowczego sprzeciwu wobec wytycznych zawierających podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz sposób organizacji szczepień w punktach realizujących szczepienia przeciwko COVID - 19 w punktach szczepień powszechnych, a także drive - thru (DT)  ---> POBIERZ
 

Oferta stażu/pracy


 

Konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach XXIII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych


Szczegóły w załączniku ---> POBIERZ
 

OFERTA PRACY - PUNKTY SZCZEPIEŃ

Zarząd SPECMED sp. z o.o. prowadząca NZOZ Zespół Przychodni i Poradni Specjalistycznych z siedzibą w Krośnie przy ul. Paderewskiego 4, poszukuje  chętne pielęgniarki/pielęgniarzy do pracy  w powszechnych punktach szczepień.
telefon kontaktowy 13 43 668 02

Krosno, 22 kwiecień 2021 r.
 

Konferencja


"Roszczenia wobec pielęgniarek, położnych i nie tylko. Sprawy karne i cywilne. Czy mozna było tego uniknąć ? Aspekt medyczny (pielęgniarski, lekarski i zarządczy. Studium przypadku.

Załącznik ---> POBIERZ
 

Relacja z wystawy „Walka polskich medyków z pandemią koronawirusa"

13 kwietnia br. w Senacie RP odbyło się otwarcie wystawy  pt. „Walka polskich medyków z pandemią koronawirusa". Wystawa przygotowana została z inicjatywy Senatu RP we współpracy z samorządami zawodów medycznych.

Relację z otwarcia wystawy można zobaczyć pod linkiem: LINK

 

Wytyczne MZ dotyczące szczepień


W imieniu Pani Marioli Łodzińskiej – Wiceprezes NRPiP w załączeniu przesyłam do wiadomości wytyczne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia dotyczące:
  1. Wytyczne dotyczące organizacji punktów drive-thru realizujących szczepienia przeciwko COVID-19 ---> POBIERZ
 
  1. Wytyczne dotyczące organizacji Punktów Szczepień Powszechnych ---> POBIERZ

Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2021 r.

 

Opinia prawna

w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19

 

Stosownie do postanowień art. 21c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845, z późn. zm.) w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania przeprowadzanym przez lekarza lub osobę posiadającą kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Opinia prawna

w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych

Stosownie do postanowień art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845, z późn. zm.) wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych