Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Informacja dla świadczeniodawców którzy posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z NFZ - w sprawie kolejnego etapu podwyżek dla pielęgniarek i położnych

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przypomina, że zbliża się trzeci etap realizacji określonego przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawach ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U 2015 r. poz. 1628) wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych, który obejmuje okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r.
Świadczeniodawcy posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w terminie do 14 sierpnia 2017r. są zobowiązani do przekazania informacji o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących zawód u tego świadczeniodawcy wg stanu na dzień 1 sierpień 2017 r.
Ponadto zgodnie z zapisem § 2 pkt. 4 ww. rozporządzenia świadczeniodawcy niezwłocznie po otrzymaniu zmiany umowy od dyrektora oddziału wojewódzkiego funduszu, przedstawiają propozycję podziału środków na wynagrodzenia działającym u tego świadczeniodawcy związkom zawodowym pielęgniarek i położnych w celu zawarcia porozumienia, natomiast w przypadku, gdy takie związki zawodowe nie działają, upoważnionemu przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawicielowi samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, w celu uzyskania pozytywnej opinii. Termin do uzyskania opinii wynosi 21 dni od dnia przekazania propozycji podziału.
Wzór wniosku o wydanie opinii w sprawie podziału środków na wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej znajduje się na stronie internetowej OlPiP w Krośnie w zakładce po prawej stronie: Podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

HANNA CHRZANOWSKA ZOSTANIE WKRÓTCE OGŁOSZONA BŁOGOSŁAWIONĄ. Papież zatwierdził dekrety beatyfikacyjne dwójki Polaków


Treść komunikatu ---> POBIERZ

Konferencje Regionalne OSOZ Taur 2017

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na:  cykl regionalnych konferencji Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia – LINK oraz branżowe konferencje

V Ogólnopolskie Forum Medyczne – 29.09.2017 r. LINK

Ogólnopolski Kongres Pielęgniarek i Położnych – 20.10.2017 r. LINK

V Międzynarodowe Targi Medyczne – 19-2110.2017 r. LINK

XI Ogólnopolskie Forum Ochrony Zdrowia – 24.11.2017 r. LINK

Konferencje skierowane są do lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych. Udział w nich jest bezpłatny. Tematyka konferencji dotyczy najnowszych trendów w medycyny, zmian organizacyjnych w służbie zdrowia, wykorzystania dotacji UE i środków krajowych oraz bieżących informacji prawnych.

Więcej w załącznikach:

Zaproszenie do udziału w konferencji ROBOTY ZDROWOTNE I MOBILNE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PACJENTA I RYNEK ZDROWIA

Ulotka – ROBOTY ZDROWOTNE I MOBILNE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE LEKARZE, PIELĘGNIARKĘ, APTEKARZA – tematyka konferencji, harmonogram konferencji OSOZ Tour 2017

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r.
Na podstawie porozumienia, które ma być zawarte w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie z uwzględnieniem wynagrodzenia za miesiąc lipiec.
 

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Informacja w sprawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

APEL W SPRAWIE POPRAWY FINANSOWANIA OCHRONY ZDROWIA W POLSCE ZOSTAŁ PODPISANY PRZEZ PONAD STO ORGANIZACJI: PACJENTÓW, NAUKOWYCH TOWARZYSTW I SAMORZĄDÓW MEDYCZNYCH


Treść załacznika ---> POBIERZ

Konferencja edukacyjno - szkoleniowa nowości i wyzwania w pielęgniarstwach specjalistycznych, poznań 7 października 2017 r.
Treść zaproszenia ---> POBIERZ
 

Korespondencja pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a NRPIP


Treść komunikatu:

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ

Załącznik nr 2 ---> POBIERZ

Konferencja rzecznika odpowiedzialności zawodowej w dniach 19-20.10.2017r.


Treść komunikatu ---> POBIERZ

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 10 lipca 2017r.

W dniu 10 lipca 2017r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (Prezes Zofia Małas, Wiceprezes Mariola Łodzińska, Wiceprezes Sebastian Irzykowski, członek Prezydium Andrzej Tytuła)   z Panią  Wiceminister Józefą Szczurek – Żelazko

Konferencja rzecznika odpowiedzialności zaowodowej 19-20.10.2017r Komunikat 1

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych