Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 12 marca 2021 r.


Działania ZZK z dnia 12 marca 2021 r. ---> POBIERZ

Akty Prawne ---> POBIERZ

Pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania świadczenia specjalnego rodzinom pielęgniarek i położnych,
które zmarły w wyniku zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 ---> POBIERZ

Odpowiedz na pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów ---> POBIERZ

 

Stanowisko Nr 49 Prezydium NRPiP z dnia 2 marca 2021 r.

Stanowisko Prezydium NRPiP z dnia 2 marca 2021 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Załącznik ---> POBIERZ
 

ANKIETA DOT. COVID-19

Drodzy Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

COVID-19 wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale również na różne aspekty naszego zarówno zawodowego, jak i społecznego życia. Poznanie i opisanie tego wpływu zajmie nam zapewne wiele lat. Ale już teraz prowadzane są badania, które mogą dostarczyć nam wiedzy na ten temat. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w badaniu, które realizuje SWPS przy współpracy z WUM.

Serdeczna prośba o poświęcenie paru minut (maksymalnie 5) i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Wystarczy wejść pod podany poniżej link.

LINK


Bardzo Państwu dziękuję za pomoc i poświęcony czas.

Z poważaniem,

dr hab.n.med. Mariusz Gujski
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny


Załacznik ---> POBIERZ
 

Oferta pracy NZOZ Julia w KrośnieZatrudnię pielęgniarkę do świadczenia usług z zakresu pielęgniarska opieka długoterminowa domowa.

Proszę o kontakt pod nr telefonu 606 406 497

Wspólny list samorządów zawodowych skierowany do Prezydenta RP

Warunki uzyskania PWZ pielęgniarek lub położnych będących cudzoziemcami

KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27.11.2020r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych/Dz.U. poz.2401/ uprzejmie informujemy, iż dla pielęgniarek i położnych będących cudzoziemcami, które chcą uzyskać PWZ w Polsce, wszelkich informacji udziela Ministerstwo Zdrowia. Pytania należy kierować na adres email: dep-rkm@mz.gov.pl

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 22 lutego 2021 r.

Stanowisko Prezydium ORPiP Nr 1 z dnia 18 lutego 2021 r.


Załącznik ---> POBIERZ
 

Godziny nadliczbowe w podmiotach leczniczych

Przeciętny czas pracy w podmiotach leczniczych

Zasadnicze normy czasu pracy obowiązujące pracowników podmiotów leczniczych wynoszą na dobę 7 godzin i 35 min oraz 37 godz. 55 min. na tydzień (art. 93 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej)

Jest to średnia, której nie można przekraczać w okresie rozliczeniowym wynoszącym 3 m-ce (art. 93 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej).

Oferta Pracy

Medikor Sp.z o.o 38-460 Jedlicze, ul.Rejtana 38B zatrudni pielęgniarkę ,mile widziany kurs szczepień.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy:medikor@interia.pl lub telefoniczny 661 913 949
 
Jedlicze 22 luty 2021 r.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych