Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Zaproszenie oraz program I Ogólnopolskiej Konferencji NEONURSING 2017 organizowanej przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji znajdują się na stronie

Towarzystwa http://www.ptpipn.eu/

Do Pobrania:
Załącznik nr 1 ---> Zaproszenie
Załącznik nr 2 ---> Program Neonursing 2017
 

XVIII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ BLOK OPERACYJNY - ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIESzanowni Państwo!
   Zapraszamy serdecznie do udziału w osiemnastej tegorocznej,  edycji Sympozjum Blok Operacyjny  organizacja
i funkcjonowanie. Autorami programu, są podobnie jak w latach ubiegłych, Panowie Profesorowie Krzysztof Bielecki i Tadeusz Szreter.

Akcja edukacyjna NFZ „Mamo! Chcę być karmione piersią”

Zaproszenie na Konferencję „Żywienie noworodka, problem ciągle aktualny”

Bydgoszcz 8-9 wrzesień 2017r.
 

Zaproszenie do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji

Ostróda 12-13 czerwca 2017r.
 

Zaproszenie na Konferencję „Nowe perspektywy sprawowania opieki przez położną nad kobietą w ciąży i nowo narodzonym dzieckiem w kontekście świadczeń finansowanych przez NFZ”

Warszawa 26 kwietnia 2017r.

spotkanie z cyklu „Warszawskie Dni Ultrasonograficzne” 19-20 maj 2017r.

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych i Uniwersytet Jagielloński zaprasza na I Małopolską Konferencję dla pielęgniarek „Wielowymiarowość współczesnego pielęgniarstwa

Więcej w załaczniku ---> POBIERZ

Program Konferencji ---> POBIERZ
 

Zapraszamy na II Konferencję Naukowo-Szkoleniową

Ważny komunikat !
 
Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
Od 1 maja 2017 r. zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

 
http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/
Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych