Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

PISMO W SPRAWIE KLASYFIKACJI ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W WYNIKU WYKONYWANIA W DOMU PRZEZ PACJENTA SAMODZIELNYCH TESTÓW PASKOWYCH SŁUŻĄCYCH DO OKREŚLENIA POZIOMU CUKRU WE KRWI ZA POMOCĄ GLUKOMETRU LUB ODPADÓW IGIEŁ DO PENÓW ALBO ODPADÓW AMPUŁKO-STRZYKAWEK

Więcej informacji w:  LINKU

Odpowiedź na Stanowisko Nr 1 XXXII OZPiP w Krośnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uregulowania statusu prawnego pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej”

Czytaj Więcej w załączniku ---> POBIERZ

Zaproszenie na spotkanie autorskie z panem Pawłem Zuchniewiczem połączone z promocją jego najnowszej książki „Siostra naszego Boga. Niezwykła historia Hanny Chrzanowskiej”

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, iż Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wystąpiła z pismem do Ministerstwa Zdrowia w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez uczelnie dotyczącymi zasad kwalifikowania na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Polsce osób posiadających kwalifikacje bakalawra uzyskane na uczelni ukraińskiej oraz zasad przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki pielęgniarkom z Ukrainy, które legitymują się kwalifikacjami bakalawra, a następnie ukończyłyby studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Polsce (pismo NRPiP do MZ w załączniku).
POBIERZ
 
W dniu 22 maja 2017 r. NRPiP w Warszawie otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, którą zamieszczamy w załączniku.
POBIERZ
 

Stanowisko Prezydium Okręgowej rady pielęgniarek i położnych w Krośnie z dnia 25 maja 2017 r.


Stanowisko ---> POBIERZ

Zapraszamy do udziału w Konkursie Położna na medal IV edycjaZałącznik ---> Akademia położnej, wiosna 2017 – komunikat

 

Drodzy Państwo,
 
Serdecznie zapraszam  do udziału  w 93 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę w dniach 27-28 maja 2017 r. 

Więcej do pobrania w załącznikach:

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ

Załącznik nr 2 ---> POBIERZ

Załącznik nr 3 ---> POBIERZ

Sekretarz Stanu, Józefa Szczurek – Żelazko, składa życzenia Pielęgniarkom i Pielęgniarzom w dniu ich święta.

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Kierownik Ośrodka Zdrowia w Besku ul. Błonie 3, 38-524 Besko

poszukuje osób 
chętnych do odbycia stażu na stanowisku Pielęgniarki.
 
Osoby chętne prosimy o kontakt po nr tel: 669 525 588

Nasze święta

8 maja – Dzień Położnej. Ta szczególna data związana jest z położną Stanisławą Leszczyńską, która uwięziona w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz II – Birkenau z narażeniem własnego życia uratowała przed zagładą setki noworodków.

12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Ustanowiony przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek w 1973 r. Data święta przypada w rocznicę urodzin Florence Nightingale prekursorki współczesnego pielęgniarstwa.


 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych