Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Stanowisko nr 50 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie utrzymania obecnych rozwiązań prawnych w zakresie systemu kształcenia podyplomowego, w tym pozostawienia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Poł

Stanowisko nr 50

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 24 marca 2021 r.

 

w sprawie utrzymania obecnych rozwiązań prawnych w zakresie systemu kształcenia podyplomowego, w tym pozostawienia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jako samodzielnej jednostki budżetowej podległej Ministrowi Zdrowia

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, iż dotychczasowe rozwiązania prawne w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zapewniają wysoki poziom jakości kształcenia podyplomowego.

Obecny system kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zapewnia stały dopływ wysoko wykwalifikowanej, specjalistycznej kadry pielęgniarek i położnych do systemu ochrony zdrowia. Bazując na ponad dwudziestoletnich doświadczeniach z funkcjonowania tego systemu uznajemy za konieczne i bezwzględne pozostawienie obecnych rozwiązań prawo-systemowych.

Stanowisko nr 49 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie poparcia zdania odrębnego Forum Związków Zawodowych do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie płac minimalnych

Stanowisko nr 49

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 24 marca 2021 r.

 

w sprawie poparcia zdania odrębnego Forum Związków Zawodowych do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie płac minimalnych w ochronie zdrowia

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych popiera zdanie odrębne Forum Związków Zawodowych do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. w związku z poparciem przez Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia propozycji Ministerstwa Zdrowia z dnia 26 lutego 2021 r. dotyczących zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, dotyczących roku 2021.

Odpowiedz Ministerstwa Zdrowia w sprawie dodatkowego świadczenia pieniężnego dla pielęgniarek i położnych

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 12 marca 2021 r.


Działania ZZK z dnia 12 marca 2021 r. ---> POBIERZ

Akty Prawne ---> POBIERZ

Pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania świadczenia specjalnego rodzinom pielęgniarek i położnych,
które zmarły w wyniku zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 ---> POBIERZ

Odpowiedz na pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów ---> POBIERZ

 

Stanowisko Nr 49 Prezydium NRPiP z dnia 2 marca 2021 r.

Stanowisko Prezydium NRPiP z dnia 2 marca 2021 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Załącznik ---> POBIERZ
 

ANKIETA DOT. COVID-19

Drodzy Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

COVID-19 wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale również na różne aspekty naszego zarówno zawodowego, jak i społecznego życia. Poznanie i opisanie tego wpływu zajmie nam zapewne wiele lat. Ale już teraz prowadzane są badania, które mogą dostarczyć nam wiedzy na ten temat. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w badaniu, które realizuje SWPS przy współpracy z WUM.

Serdeczna prośba o poświęcenie paru minut (maksymalnie 5) i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Wystarczy wejść pod podany poniżej link.

LINK


Bardzo Państwu dziękuję za pomoc i poświęcony czas.

Z poważaniem,

dr hab.n.med. Mariusz Gujski
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny


Załacznik ---> POBIERZ
 

Oferta pracy NZOZ Julia w KrośnieZatrudnię pielęgniarkę do świadczenia usług z zakresu pielęgniarska opieka długoterminowa domowa.

Proszę o kontakt pod nr telefonu 606 406 497

Wspólny list samorządów zawodowych skierowany do Prezydenta RP

Warunki uzyskania PWZ pielęgniarek lub położnych będących cudzoziemcami

KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27.11.2020r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych/Dz.U. poz.2401/ uprzejmie informujemy, iż dla pielęgniarek i położnych będących cudzoziemcami, które chcą uzyskać PWZ w Polsce, wszelkich informacji udziela Ministerstwo Zdrowia. Pytania należy kierować na adres email: dep-rkm@mz.gov.pl

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 22 lutego 2021 r.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych