Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

szczepienia przeciwko grypie dla dzieci pracowników medycznych w tym dla pielęgniarek i położnych


Pismo NRPiP ws. szczepień ---> POBIERZ

Lista dystrybucyjna szczepienia dla dzieci ---> POBIERZ

 

Medikor Sp. z o.o. Przyjmie do pracy

Medikor Sp. z o.o.
38-460 Jedlicze Rejtana 38

Przyjmę do pracy pielęgniarkę w punkcie pobrań krwi.
Szczegóły do ustalenia z osobą zainteresowaną
kontakt: medikor@interia.pl tel. 661 913 949

 

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie zapomogi z tytułu zachorowania na COVID -19 złożone w grudniu 2020r. będą rozpatrywane sukcesywnie wg daty wpływu w roku 2021.
 

List otwarty do Prezydenta RP

Szanowny Panie Prezydencie,

samorządy zawodów medycznych zwracają się do Pana z apelem o niepodpisywanie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

Zawarte w ustawie rozwiązania nie gwarantują rzeczywistej weryfikacji kwalifikacji osób dopuszczanych do wykonywania zawodów medycznych, aktualności posiadanej przez nich wiedzy medycznej ani nawet ich zdolności do komunikowania się z pacjentem w języku polskim. Tak szerokie i niekontrolowane otwarcie systemu ochrony zdrowia na osoby, które wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe zdobyły w krajach, w których systemy kształcenia w zawodach medycznych są istotnie różne od standardów przyjętych na obszarze Unii Europejskiej nie znajduje uzasadnienia nawet w trwającym obecnie stanie epidemii.

Ustawa jest w naszej ocenie sprzeczna z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim dotyczy zagadnień związanych z przyznawaniem i potwierdzaniem prawa do wykonywania zawodu. Neguje osadzone w ustawie zasadniczej uprawnienia i obowiązki samorządów zawodowych w zakresie sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz uniemożliwia ich sprawowanie przez samorządy zawodowe w rzeczywisty i odpowiedzialny sposób.

Apelujemy o powstrzymanie się od podpisania tej niebezpiecznej ustawy oraz o pilne spotkanie z przedstawicielami samorządów medycznych.

LIST w formacie PDF ---> POBIERZ

Ważna informacja dla pielęgniarek i położnych!

Minister Zdrowia w dniu 17 grudnia 2020 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W wyniku działań Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zostaną wprowadzone regulacje prawne, które zagwarantują kontynuację wypłaty środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych po 1 stycznia 2021.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia


 

Realizacja z ustaleń Konwentu Przewodniczących OIPiP

Załaczniki:

Informacja ---> POBIERZ

Rozporządzenie MZ ---> POBIERZ
 

Bezpłatne szkolenie on-line nt. terapii oddechowej u chorych na COVID-19

Szanowni Państwo,

w imieniu dr hab. med. Szczepana Cofty w załączniku przekazuję Państwu zaproszenie do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu on-line dla personelu medycznego zaangażowanego w opiekę nad pacjentami w trakcie leczenia i po przebyciu COVID-19.

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji - szczegółowy program szkolenia na stronie: LINK

Załacznik ---> POBIERZ
 

Aktualizcja aktów prawnych i Komunikat ZUS w sprawie zasiłku chorobwego

Komunikat ZUS w sprawie Zasiłku chorobowego na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych - Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych, których niezdolność do pracy, kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych jest związana z wykonywaniem obowiązków służbowych. 

Pełna treść Komunikatu w załączeniu (wraz z oświadczeniem) oraz na stronie: LINK

Załaczniki:

Akty prawne ---> POBIERZ

Oświadzczenie ubezpieczonego ---> POBIERZ

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych z dnia 11 grudnia 2020 r ---> POBIERZ
 

Gdzie pielęgniarki i położne będą mogły się zaszczepić przeciw COVID-19?

W tzw. szpitalach węzłowych, których jest w Polsce 509, będzie szczepiony personel medyczny i niemedyczny przeciw COVID-19. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek.

Szczepienie medyków i pracowników administracyjno-technicznych placówek medycznych i aptek rozpocznie się przed akcją szczepienia populacyjnego.

Szczepienia dla personelu medycznego i niemedycznego (w tzw. okresie „0”), zorganizują i przeprowadzą szpitale węzłowe (w każdym województwie), należące m.in. do sieci szpitali PSZ.

WAŻNE: Część szpitali zadeklarowało zaszczepienie tylko swojego personelu. Te szpitale nie są ujęte, jako szpitale węzłowe.

W szpitalach węzłowych zostanie zaszczepiony personel tych szpitali, ale także innych jednostek, w tym aptek.

Do 20 grudnia br. szpitale węzłowe będą zbierać dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w konkretnym szpitalu węzłowym.

LISTA SZPITALI WĘZŁOWYCH

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych