Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Aktualizacja aktów prawnych - stan na dzień: 21.10.2020


Monitoring aktów prawnych ---> POBIERZ
 

Pilna prośba Wojewody Podkarpackiego

W związku ze stale wzrastającą wysoką liczbą zakażeń w województwie podkarpackim i pismem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku przesłanym do Wojewody Podkarpackiego kierujemy do członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie zapytanie o gotowość podjęcia się tego zadania w SPZOZ w Sanoku.
Deklaracje prosimy kierować drogą e-mailową na adres biuro@oipip.krosno.pl


Załącznik ---> POBIERZ
 

Pismo Pana Sebastiana Irzykowskiego – Wiceprezesa NRPiP w sprawie podjętych Stanowisk nr 36 oraz 37 przez NRPiP wraz z odpowiedzią Ministra Zdrowia.


1. Pismo Wiceprezesa NIPiP kierowane do Ministra Zdrowia ---> POBIERZ

2. Odpowiedz Ministerstwa Zdrowia ---> POBIERZ
 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wnioskuje o zmiany w projekcie tzw. ustawy covidowej

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wskazuje, iż obowiązek zawarty w Art. 13. ust. 4 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk sejmowy nr 863 ---> OTWÓRZ) jest niemożliwy do wykonania. Zapis ten nakłada na samorządy zawodowe obowiązek przekazania wojewodom lub Ministrowi Zdrowia wykazu osób, które wykonują zawody medyczne i mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Z prac NIPiP

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie przekazania opinii prawnej dotyczącej pobierania przez pielęgniarki POZ materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego ---> POBIERZ

Opinia prawna w sprawie pobierania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego ---> POBIERZ

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w związku z brakiem realizacji Porozumienia z dnia 8 lipca 2018 r ---> POBIERZ

Pismo skierowane do Prezesa NFZ dotyczące dodatku do wynagrodzenia związanego z ograniczeniem pracy do jednego miejsca ---> POBIERZ

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie przyjęcia PWZ w formie jednostronicowego dokumentu ---> POBIERZ

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie udostępnienia treści polecenia skierowanego do Prezesa NFZ w zakresie dodatkowego świadczenia pieniężnego ---> POBIERZ

Aktualizacja aktów prawnych – stan na dzień 15.10.2020 r. ---> POBIERZ

Stanowisko nr 44 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r.

Stanowisko nr 44

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 października 2020 r.

 

w sprawie równego traktowania świadczeniodawców w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca się o pilne podjęcie działań w kierunku równego traktowania świadczeniodawców w POZ, uwzględnienie finansowania w formie nowej stawki tzw. fee for service, która będzie miała zastosowanie dla każdego pacjenta z dodatnim wynikiem testu w kierunku SARS CoV-2, objętego opieką przez pielęgniarkę i położną POZ.

Stanowisko nr 43 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r.

Stanowisko nr 43

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 października 2020 r.

 

w sprawie medialnej wypowiedzi Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina

Stanowisko nr 42 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r.

Stanowisko nr 42

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 października 2020 r.

 

w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzeniu w życie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020, poz. 562 ze zm.)

 

Stanowisko nr 41 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r.

Stanowisko nr 41

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 października 2020 r.

 

w sprawie zlikwidowania w Ministerstwie Zdrowia Departamentu Pielęgniarek
i Położnych i zaniechania podjęcia w tej sprawie dialogu z przedstawicielami samorządu pielęgniarek i położnych

Stanowisko nr 40 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r.

Stanowisko nr 40

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 października 2020 r.

 

w sprawie prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy

 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych