Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Fundusze Europejskie w walce z COVID-19 – pomoc dla ZOL-i, ZPO, Hospicjów oraz DPS-ów

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

W dniu 30.06.2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizacje projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Projekt (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20), na który przeznaczono blisko 250 mln zł, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt obejmie swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300 podmiotów w całej Polsce.

Narodowy Fundusz Zdrowia ogłasza konkurs na środki, które mogą być przeznaczone m.in. dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu

Podstawowe zasady składania wniosków o przyznanie grantu:

Do składania Wniosków o przyznanie grantu uprawnione są następujące podmioty:

ZOL (zakład opiekuńczo-leczniczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
ZPO (zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
Hospicjum stacjonarne, świadczące wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym,
DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) do 100 mieszkańców,
DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) powyżej 100 mieszkańców.

Przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości, która dotyczy zmiany kar za błędy medyczne wprowadzonych nowelizacją Kodeksu Karnego

Pismo stanowi odpowiedź na Stanowisko nr 38 NRPiP z dnia 24.06.2020 r. w sprawie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego ustawą z dnia 19.06.2020 r.o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, czyli Tarcza Antykryzysowa 4.0 (DzU. z 2020 r., poz. 1086) przesłane do Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Sprawiedliwości.


Załącznik ---> POBIERZ
 

Przekazujemy pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie aktualizacji procedur oraz wytycznych dla pielęgniarek i położnych na czas trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, stanowiące odpowiedź na pismo NRPiP skierowane do MZ 6 lipca 2020 r.


Załącznik ---> POBIERZ

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 30 lipca 2020 r.

Pismo NRPiP 31.07.2020 r. ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 31.07.2020 r. ---> POBIERZ
 

Ankieta: „Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”

Prośba o wypełnienie ankiety pt. „Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, która dostępna jest pod linkiem:
LINK
 
Pismo z Instytutu Psychologii ---> POBIERZ
 

Porada pielęgniarki POZ i porada położnej POZ
Z dniem 1.08.2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem regulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie świadczeniobiorcom, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez wyodrębnienie porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej wraz z dookreśleniem warunków ich realizacji.

Pielęgniarka w ramach porady POZ, w zależności od posiadanych uprawnień zawodowych, będzie mogła m.in. prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia, dobrać sposoby leczenia rany w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, przepisać leki zawierające określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie lub recepty na wybrane wyroby medyczne (np. pieluchomajtki), wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Z kolei położna w ramach porady POZ będzie mogła m.in. udzielić porady dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej, w tym dobór sposobu leczenia ran, przepisać leki na receptę zawierające określone substancje czynne, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie na wybrane wyroby medyczne, wystawić skierowanie  na wykonanie określonych badań diagnostycznych, wykonać oraz zinterpretować badania KTG u kobiety ciężarnej.

Pełny tekst aktu: LINK

KORONAWIRUS

W zakładce KORONAWIRUS zamieszczono Aktualizację wytycznych do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – aktualizacja z dnia 02.07.2020 r. ---> POBIERZ
 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WZROSTU WYNAGRODZEŃ OD 1 LIPCA 2020R.


Załącznik ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 lipca 2020 r.

Pismo do A. Dudy o poparcie propozycji wprowadzenia zmiany do zapisu art. 26 ust. 1 ustawy o Funduszu Medycznym ---> POBIERZ

Pismo do MZ o podjęcie działań inicjujących dokonanie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. ---> POBIERZ

Pismo z MZ do NRPiP dotyczace rozliczenia świadczenia - edukacja przedporodowa, realizowanego przez położną poz ---> POBIERZ

Pismo NRPiP do MZ o pdjęcie działań inicjujących dokonanie nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. ---> POBIERZ

Akty prawne. ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 8.07.2020 r. ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych