Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Korespondencja z Wojewodą Podkarpackim dotycząca podjęcia działań w sprawie zwiększenia finansowania świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej


Korespondencja OIPIP ---> POBIERZ

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ

Załącznik nr 2 ---> POBIERZ

Załącznik nr 3 ---> POBIERZ

Załącznik nr 4 ---> POBIERZ

Załącznik nr 5 ---> POBIERZ

Jest zapewnienie z MZ, że problemy z wynagrodzeniami pielęgniarek i położnych zostaną rozwiązane

  • W NIPiP odbyło się spotkanie z Wiceministrem Zdrowia Piotrem Bromberem, Prezesem NFZ Filipem Nowakiem oraz Prezesem AOTMiT Romanem Topór-Mądrym.
  • Celem spotkania było omówienie nieprawidłowości i problemów w realizacji ustawy o wynagrodzeniach, której nowelizacja weszła w życie 1 lipca br.
  • Szczególną uwagę zwróciliśmy na problemy w opiece długoterminowej, gdzie w chwili obecnej mamy do czynienia ze znaczącym odpływem specjalistów.
  • Zwróciliśmy także uwagę na to, że nadal są podmioty lecznicze, które pomimo że otrzymały zwiększone środki od NFZ, nie przekazały nic na wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego.
  • Kolejny pilnym tematem poruszonym w trakcie spotkania, była kwestia zbyt dużych dysproporcji pomiędzy grupami płacowymi, do których są klasyfikowane pielęgniarki i położne. Różnice w zarobkach mogą wynosić nawet 2 tys. zł co jest powodem niezadowolenia i stanowi źródło konfliktów.
  • Ministerstwo Zdrowia posiadając wiedzę w tym zakresie planuje podjąć działania, które ,,spłaszczą” te dysproporcje.

Korespondencja Prezes NRPiP z Prezesem NFZ dotycząca wyceny świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej


Załącznik ---> POBIERZ
 

„Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez nieuprawnione podmioty z dnia 3 października 2022 r.


Załączniki:

Komunikat CKPPiP ---> POBIERZ


Pismo CKPPiP do NIPiP ---> POBIERZ
 

Pismo Pani Edyty Gadomskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w MZ dotyczący "Pilotażowego programu szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych i pielęgniarek oraz fizjoterapeutów - chirurgiczna asysta lekarza".


Załącznik ----> POBIERZ

 

Zofia Małas, Prezes NRPiP: Inspekcja Pracy nie ma dostatecznych narzędzi do walki z nieprawidłowościami w płacach pielęgniarek i położnych

  • 20 września br. przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych spotkali się z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Pracy.
  • Tematem spotkania były nieprawidłowości w realizacji zapisów znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które weszły w życie 1 lipca br.

Pytania i odpowiedzi dot. wynagrodzeń pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2022

Praca

Komunikat dotyczący płacy minimalnej

Pismo NRPiP z dnia 14.07.2022 r. ---> POBIERZ

Pismo do NRPiP ---> POBIERZ

Komunikat Płace minimalne – wyjaśnienia dodatkowe ---> POBIERZ

Wzór aneksu do umowy o pracę ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych