Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych finansowanych ze środków Ministra Zdrowia w 2016 r.

Odpowiedź Ministra Zdrowia na Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2016 r. skierowany do Premier Beaty Szydło - Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków wykonywania zawodu pielęgniar

Treść pisma:---> POBIERZ

Pismo dotyczące strajku pielęgniarek i położnych w „Instytucie Pomniku – Centrum Zdrowia Dziecka”

Treść pisma:---> POBIERZ

Konferencja pielęgniarek i położnych środowiskowych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa 7 lipiec 2016 r.

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uruchamia trzy unikatowe studia podyplomowe

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie planowanych działań zmierzających do przywrócenia nauczania na poziomie Liceów Medycznych.

Treść stanowiska: --->POBIERZ

Komunikat dotyczący zwiększenia wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień lekarza POZ

Treść komunikatu: ---> POBIERZ

Krytyczna analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje rozwiązań systemowych – dokument opracowany przez Zespół do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie POZ, powołany przez Ministra Zdrowia

NEWSLETTER NIPiP z dnia 1 lipca 2016 r.

NEWSLETTER: ---> POBIERZ
 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych