Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 18 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.  NIPiP zwróciła się do Premiera RP z prośbę o pilną zmianę przepisów §  3.ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U.2020.792, reagujące kwestie  swobodnego przepływu osób wykonujących zawody medyczne, w szczególności pielęgniarki i położnej – w ruchu transgranicznym.
Informujemy, iż ograniczenia te zostały zniesione Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 3 ust. 3, pkt 1)

2.  Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 18 maja br. ---> POBIERZ


 
 

Dzień Położnej i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

8 i 12 maja to bardzo ważne daty w położniczym i pielęgniarskim kalendarzu. Wiążą się z refleksją o naszych zawodach, które postrzegane są przez pryzmat empatii, poświęcenia, dobroci, towarzyszenia człowiekowi w zdrowiu i w chorobie. Czy w dobie pandemii wciąż mamy powód do świętowania? Tak! Będzie on trwał dotąd, dopóki będzie trwał uśmiech pacjenta i dopóki będzie istniała nadzieja na to, że choremu człowiekowi jesteśmy w stanie pomóc.

Jedność i solidarność – apel biskupów metropolii przemyskiej

Duszpasterz Służby Zdrowia na Dzień Pielęgniarki i Położnej12 maja odbędzie się Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki – święto ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek w 1965 r. 8 maja osobne święto miały położne w Polsce. Z tej okazji ks. Jacek Kaszycki, diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia i kapelan Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w artykule pt. „Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej” pisze m.in. o poświęceniu pielęgniarek w stanie epidemii oraz pojawiającej się wobec nich agresji. Prezentujemy treść artykułu, który znajduje się na stronie internetowej Duszpasterstwa Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej (www.dsz.rzeszow.pl):

Serdeczne zyczenia

Apel Prezes NRPiP do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dostępności refundowanych przez NFZ badań na obecność wirusa SARS-CoV-2
 

Wydrukuj aktualny status z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych

21 maja 2020 Konferencja Naukowa dla Pielęgniarek Stomijnych online


 

Zaproszenie na darmowe e-Seminarium – „COVID-19 w okresie okołoporodowym – najnowsze światowe i europejskie zalecenia dotyczące postępowania”

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych