Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

WYBORY 2019

Szanowne Koleżanki, Koledzy
Prosimy o aktualizowanie swoich danych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych w celu stworzenia właściwych list wyborczych do wyboru delegatów na VIII kadencję samorządu (aktualne miejsce pracy- dokładna data rozpoczęcia pracy (dzień-miesiąc-rok), miejsce pracy i stanowisko)”

 

Opinia dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych – art. 61a ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej


W załączniku treść ---> POBIERZ
 

Pismo MZ

Szanowni Państwo,
 
W załączeniu pismo z Ministerstwa Zdrowia zawierające wyjaśnienia dotyczące realizacji zagadnień wynikających z Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. omawianych z Wiceministrem Zdrowia Januszem Cieszyńskim na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych we wrześniu 2019 r.
 
Załącznik ---> POBIERZ

Zaproszenie do udziału w I Kongresie Pielęgniarek i Położnych POZ „Wiem, więc szczepię”. Warszawa, 26 listopada 2019 r.

Komunikat Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
 

26 listopada 2019 r. w Warszawie (Hotel Airport Okęcie, Warszawa ul. 17 stycznia 24) odbędzie się I Kongres Pielęgniarek i Położnych POZ „Wiem, więc szczepię”, którego organizatorem jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Wykładowcy – znani eksperci w dziedzinie profilaktyki chorób zakaźnych, omówią tak istotne zagadnienia, jak:

1. Działania Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zwiększenia wyszczepialności w Polsce, sytuacja w innych krajach UE.
2. Postawa wobec szczepień – co na to psychologia?
3. Podstawy prawne realizacji szczepień ochronnych (w tym odmowa, zdarzenia niepożądane)
4. Fakty i mity na temat szczepień ochronnych
5. Edukacja rodziców przez położne w zakresie szczepień w okresie oczekiwania na dziecko, pobytu na oddziale oraz w trakcie wizyt patronażowych
6. Źródła wiedzy na temat szczepień ochronnych
7. Szczepienia zalecane, czyli mniej ważne?
8. Choroby, które wracają
9. Badanie kwalifikacyjne, odraczanie, NOP

„Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” uchwalona

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez Ministra Zdrowia. 

NZOZ Labmed w Krośnie zatrudni pielęgniarkę do punktu pobrań

Szanowni Państwo, w imieniu Pani Zofii Małas Prezes NRPiP przesyłam informację o rozpoczętej czwartej edycji konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA)Więcej w załącznikach:

Pismo Pani Prezes ---> POBIERZ
Komunikat ---> POBIERZ
Plakat ---> POBIERZ

 

Informacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie OWU

Szanowni Państwo,
W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości wypłaty środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz, kto i w jaki sposób powinien nadzorować wykorzystanie publicznych środków pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia – przekazujemy do wiadomości odpowiedź Pana Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w tej kwestii.

W złaczniku:
Odpowiedź na pismo Pani Prezes ---> POBIERZ
 

Ogłoszenie o pracę

Opinia zespołu konsultantów w sprawie zgody na świadczenia profilaktyczne w szkołach

Opinia zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie uzyskiwania zgody przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, na udzielenie świadczeń w środowisku nauczania i wychowania z dnia 16 września 2019 r.

Pismo Prezez NRPiP ---> POBIERZ

Opinia zespołu konsultantów ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych