Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Komunikat NFZ dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r.

W celu pełnego wykorzystania środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r. świadczeniodawcy, którzy w trakcie 2019 r. przekazali do oddziałów wojewódzkich NFZ informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej, oraz otrzymali stosowne zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, i którzy dotychczas nie złożyli do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ rachunków za poszczególne okresy sprawozdawcze (miesiące) 2019 r. dotyczące:

  • kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU,
  • kosztów świadczeń wynikających z rozp. zmieniającego rozp. zmieniające OWU,

Oficjalna inauguracja kampanii Nursing Now PolskaDziś, 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia spotkali się przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Prezes Zofią Małas na czele, organizacji zrzeszających pielęgniarki i położne, środowiska akademickiego i studentów, by uroczyście zainaugurować kampanię Nursing Now Polska. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie naszej roli w ochronie zdrowia. Jak mówiła Minister Józefa Szczurek-Żelazko, przed nami szczególny rok – Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej, który obchodzimy w dwusetną rocznicę urodzin prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale. – Pokażmy absolwentom, że jest to zawód, który warto wybrać, bo daje szansę samorealizacji.

Jak widzą go młodzi ludzie, jakie są ich zawodowe marzenia? Wymownie pokazali to, unosząc w trakcie uroczystości banery, wskazujące najistotniejsze problemy ich zdaniem, z którymi przyjdzie się im zmierzyć.

Statystyki jednoznacznie pokazują, że do 2030 roku na całym świecie potrzeba będzie 9 milionów pielęgniarek i położnych. Na niedobory kadry cierpią wszystkie kraje – to jeden z głównych powodów zainicjowania kampanii Nursing Now, do której przyłączyła się także Polska.

Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji

Szanowni Państwo

W związku z podjęciem przez NRPiP rozmów z Wiceministrem  Zdrowia Januszem Cieszyńskim w/s organizacji bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych z e-recept (EDM) oraz wyposażenia w sprzęt umożliwiający realizacje zadania dla osób przeszkolonych w tym zakresie, przesyłamy w załączeniu i poniżej informacje na w/w temat. W połowie grudnia odbyło się w CSIOZ spotkanie gdzie ustalono najważniejsze informacje dotyczące realizowanego przez CSIOZ projektu szkoleniowego, który dedykowany jest pracownikom medycznym w tym pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w POZ-ach i szpitalach posiadających aktualny kontrakt z NFZ.

Uzgodnienia dotyczące realizacji Porozumienia z 9.07.2018 r.

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się (24.01.) kolejne spotkanie z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego dotyczące realizacji Porozumienia z  9 lipca 2018 r. Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia poinformowały o rozpoczęciu prac związanych z trwałą gwarantowaną kontynuacją wypłaty środków przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych po 3 marca 2020 r. Do konsultacji społecznych maja być przekazane projekty rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Raport badawczy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Praktyka zgłaszania przez pracowników ochrony zdrowia podejrzeń krzywdzenia dzieci


Raport w załączniku ---> POBIERZ
 

Stanowisko Nr 31 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 stycznia 2020 roku

Stanowisko Nr 31

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 14 stycznia 2020 roku

w sprawie sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie

 skierowane do Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Zenona Ortyla

Prezydium NRPiP działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) zwraca się z  apelem  do organu założycielskiego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie o pilne podjęcie działań w związku z brakiem realizacji zaleceń pokontrolnych przez Dyrektora Szpitala zawartych w wystąpieniu Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2019 roku skierowanym do Dyrektora Klinicznego  Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie.

Stanowisko Nr 32 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 stycznia 2020 roku

Stanowisko Nr 32

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 14 stycznia 2020 roku

w sprawie agresywnych zachowań pacjentów i osób im bliskich zagrażających zdrowiu i życiu osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej

skierowane do Ministra Zdrowia prof. dr hab. Łukasza Szumowskiego, Rzecznika Praw Pacjenta- Bartłomieja Chmielowca,  Rzecznika Praw Obywatelskich- dr hab. Adama Bodnara

 

Prezydium NRPiP działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) wyraża ogromne zaniepokojenie coraz częstszymi bezpośrednimi atakami na osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej w trakcie realizacji i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W związku z powyższym zwracamy  się z  apelem  do Ministra Zdrowia o pilne podjęcie działań mających na celu realne zagwarantowanie personelowi medycznemu bezpieczeństwa wykonywania zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych.

Konkurs na najlepszą położną Polski rozstrzygnięty

Janina Frączek wygrała szósty ogólnopolski konkurs na najlepszą położną w Polsce, zdobyła 960 głosów i wyprzedziła 518 konkurentek z całego kraju. Konkurs wyłonił trzy laureatki ogólnopolskie i najlepsze położne w poszczególnych województwach.

POWOŁANIE KONSULTANTÓW

Miło nam jest poinformować Państwa, że nasza koleżanka Pani Beata Barańska została nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa.

                                                               Serdecznie gratulujemy.

Ankieta

Szanowni Państwo,

Przesyłam  link do informacji o ankiecie dotyczącej agresji z prośbą o wypełnienie.

LINK

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych