Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Informacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie OWU

Szanowni Państwo,
W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości wypłaty środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz, kto i w jaki sposób powinien nadzorować wykorzystanie publicznych środków pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia – przekazujemy do wiadomości odpowiedź Pana Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w tej kwestii.

W złaczniku:
Odpowiedź na pismo Pani Prezes ---> POBIERZ
 

Ogłoszenie o pracę

Opinia zespołu konsultantów w sprawie zgody na świadczenia profilaktyczne w szkołach

Opinia zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie uzyskiwania zgody przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, na udzielenie świadczeń w środowisku nauczania i wychowania z dnia 16 września 2019 r.

Pismo Prezez NRPiP ---> POBIERZ

Opinia zespołu konsultantów ---> POBIERZ
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie zaprasza położne na III część szkolenia dotyczącego wprowadzenia dokumentacji pracy położnych POZ

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych w dniu 24października 2019 od godz. 11:00

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami – nowe kompetencje pielęgniarki

Dzisiaj (12.09.2019) wchodzi w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Nowe prawo zapewnia wszystkim uczniom do ukończenia 19. roku życia profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkole. Osobami odpowiedzialnymi za jej sprawowanie są: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta.

Informacja w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w podmiotach leczniczych w zakresie wdrożenia wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (11.09.2019) Pan Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  Zdrowia przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w podmiotach leczniczych w zakresie wdrożenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Jeden z podmiotów na początku września otrzymał zalecenia pokontrolne, które powinny być zrealizowane w ciągu 30 dni.

Nagroda Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda – zgłoś pielęgniarkę, pielęgniarza!

Celem nagrody im. bł. Gerarda jest wyróżnienie i uhonorowanie osób za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym lub działania na rzecz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Nagroda im. bł. Gerarda przyznawana jest przez Ministra Zdrowia od 2009 r. w trzech kategoriach:
  •     lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny
  •     osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne
  •     zarządzanie ratownictwem

Kandydata do nagrody może zgłosić: podmiot leczniczy, który jest dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (szpitalny oddział ratunkowy lub zespół ratownictwa medycznego), organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego, środowisko Państwowego Ratownictwa Medycznego (w szczególności: towarzystwa naukowe, stowarzyszenia zrzeszające osoby zatrudnione w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, samorządy zawodowe, jednostki naukowo-badawcze). Minister zdrowia może również przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy.

Kandydatów do nagrody można zgłosić do 10 września 2019 r. Regulamin znajduje się na stronie: LINK

Uroczyste rozdanie nagród odbywa się co roku, 13 października, w Dniu Ratownictwa Medycznego.


MM

OFERTA PRACY

Centrum Opieki Medycznej Kamed Sp. z o.o. zatrudni pielęgniarkę na pełen wymiar czasu pracy.
Praca w środowisku. Wymagany kurs opieki paliatywnej oraz prawo jazdy kategorii B.
Więcej informacji pod numerem tel: 606 422 474.
29 sierpień 2019 r.

Konferencja


 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych