Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

odpowiedz Ministerstwa Zdrowia w kwestii kształcenia na studiach pomostowych pielęgniarek z Ukrainy


Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy pismo NRPiP oraz  odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w kwestii kształcenia na studiach pomostowych pielęgniarek z Ukrainy.

Załaczniki:

Pismo NRPiP ---> POBIERZ

Odpowiedź MZ ---> POBIERZ
 

Realizacja porozumienia w zakresie płac została sfinalizowana

Realizując postanowienie Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartym przez OZZPiP, NIPiP, Ministra Zdrowia oraz NFZ, Minister Zdrowia podpisał trzy rozporządzenia. Wejdą one w życie w dniu następnym po publikacji w Dzienniku Ustaw.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12314303/12524471/dokument355193.docx

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12314302/12524428/dokument355195.docx

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12314301/12524385/dokument353585.docx

Korespondencja w sprawie podawania produktu leczniczego Zypadhera

W załacznikach:

Pismo NRPiP oraz OIPiP ---> POBIERZ

Odpowiedź MZ ---> POBIERZ
 

zaproszenie na konferencjęW załączniku karta zgłosznia ---> POBIERZ

 

WZÓR WNIOSKU O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Domy Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję pismo otrzymane od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na przekazanie Stanowiska nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej  na rzecz mieszkańców tych domów.

Załączniki:

Stanowisko nr 18 ---> POBIERZ

Pismo Ministerstwa ---> POBIERZ
 

Odeszła od nas na zawsze Urszula Krzyżanowska-Łagowska

List otwarty do członków NSZZ Solidarność oraz do wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej ochrony zdrowia

Ważna informacja dla świadczeniodawców dotycząca opiniowania wniosków w sprawie podwyżek

Szanowni Państwo,
W związku z wpływającymi do OIPiP w Krośnie wnioskami od podmiotów leczniczych dotyczącymi opiniowania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie 4 transzy (4x400) uprzejmie informujemy, że wstrzymano wydawanie opinii dotyczących okresu 01.09.2018 r. – 31.08.2019 r. do czasu ukazania się nowych przepisów.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych