Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Znamy termin beatyfikacji pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej

Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej została oficjalnie potwierdzona. Informację o dacie i miejscu przekazał w imieniu Ojca Świętego Franciszka abp Angelo Becciu z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Czcigodna Służebnica Boża Hanna Chrzanowska zostanie ogłoszona Błogosławioną w sobotę 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Termin beatyfikacji związany jest z przypadającą w tym roku 45. rocznicą śmierci krakowskiej pielęgniarki.

Komunikat

Szanowni Państwo,

W dniu 19 grudnia 2017 roku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krośnie podjęła Uchwałę Nr 219/VII/2017 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania świadczenia w związku z przejściem na emeryturę dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie”.

Oznacza to, że pielęgniarki/ położne, członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, którzy z dniem 1 stycznia 2018 roku przeszli na emeryturę otrzymają powyższe świadczenie.

W celu dopełnienia formalności muszą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w związku z przejściem na emeryturę dla członków OIPiP w Krośnie wraz z decyzją organu rentowego (ZUS) o przyznaniu emerytury.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej OIPiP w Krośnie w zakładce
„Świadczenie emerytalne”, która znajduje się po jej lewej stronie.  

 

Nowy skład Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach MedycznychW dniu dzisiejszym tj. 08.01.2017 r. Wojewoda Podkarpacki wręczyła akty powołania członkom Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych drugiej kadencji na lata 2018- 2023.
Członkiem Komisji została nasza koleżanka Krystyna Krygowska.

Pani Krystyna Krygowska obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego, a na co dzień pracuje na stanowisku położnej oddziałowej Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Serdecznie gratulujemy !

Spotkanie z Ministerstwem Zdrowia w sprawie strategii pielęgniarstwa i położnictwa

W dniu 13 grudnia 2017 r. posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych odwiedziła wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko w celu przedstawienia szerszemu audytorium głównych kwestii zawartych w opracowywanej przez Departament Pielęgniarek i Położnych strategii dla pielęgniarstwa i położnictwa.

Wypowiedź Prezes NRPiP podczas sejmowej Komisji Zdrowia

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 3 stycznia 2018 r. zwróciła uwagę, że media skupiły się na brakach kadrowych lekarzy, natomiast z jeszcze większymi brakami kadrowymi boryka się środowisko pielęgniarek i położnych.

Apel NRPiP do Ministra Zdrowia o interwencję ws. procesu legislacyjnego

Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia

Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia

W dniu 3 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia poświęcone przekazaniu informacji przez Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji związanej z wypowiedzeniami przez lekarzy rezydentów i innych klauzuli opt-out.

Pismo NRPiP do realizatorów serialu “Barwy Szczęścia”

Prośba o wsparcie 1 % z podatkuW załączniku prośba Prezes NRPiP ---> POBIERZ
 

NEWSLETTER NIPiP nr 2017/13

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne,

Szanowni Panowie Pielęgniarze i Położni,

Szanowni Państwo,

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych życzę Państwu radosnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizacji planów w nadchodzącym Nowym Roku. Dziękuję za Państwa codzienną opiekę i troskę o pacjentów, która łagodzi cierpienie i pomaga w powrocie do zdrowia. Niech zawodowa satysfakcja i szacunek ze strony pacjentów i ich rodzin towarzyszą Państwu każdego dnia.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych