Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Newsletter NIPiP nr 2017/12

Szanowni Państwo,

To był kolejny pracowity miesiąc. Z wielką dumą przedstawiliśmy rekomendacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji. W związku z poszerzeniem kompetencji pielęgniarek i położnych, wypracowany standard opieki nad pacjentem w znaczny sposób ułatwi pracę personelu medycznego i równocześnie podniesie jakość świadczeń zdrowotnych.

KOMUNIKAT firmy Biogen Poland Sp. z o.o. w sprawie ograniczenia stosowania leku Zinbryta (daklizumab) w związku z ryzykiem piorunującej niewydolności wątroby

Komunikat ---> POBIERZ

Pismo NIPiP ---> POBIERZ

Karnawał w Wenecji

Kampania społeczna Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych “Ostatni dyżur”


Więcej informacji znajduje się w linku ---> OTWÓRZ
 

NEWSLETTER NIPiP nr. 42

Pobierz: LINK

Pismo z dnia 07.11.2017 r. Prezes NRPiP

kierowane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Przewodniczącej Zespołu ds. systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania :---> POBIERZ

Konferencja pt. „Pielęgniarka i położna wobec wyzwań współczesnej medycyny i bioetyki”

Rzeszów 17 listopad 2017 r.  

Zaproszenie na szkolenie PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWYCH ORAZ PIELĘGNIAREK PEDIATRYCZNYCH

Warszawa, 27– 28 listopada 2017 r.

Pismo Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dzieciom i młodzieży właściwej jakości opieki sprawowanej podczas ich hospitalizacji


 

Nowi konsultanci
W piątek 3 listopada br. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła powołania nowym konsultantom w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz pielęgniarstwa psychiatrycznego. 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych