Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

KOBIETY MEDYCYNY 2018Organizator plebiscytu redakcja portalu internetowego “Portale Medyczne” zaprasza do głosowania. Głosowanie trwa do 15 kwietnia 2018 r.

W tym roku możecie Państwo oddać głos również na Zofię Małas – prezes Naczelnej  Rady Pielęgniarek i Położnych

Zofia Małas, pielęgniarka, absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, absolwentka Wydziału Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego oraz epidemiologicznego. W latach 2007-2015 pełniła funkcję Przewodniczącej Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. W styczniu 2016 roku została wybrana do pełnienia funkcji Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, co jest wynikiem wielkiego zaufania, jakim została obdarzona przez pielęgniarki i położne.

LINK


 

Pismo Ministerstwa Zdrowia Departamentu Funduszy Europejskich i e – Zdrowia dotyczące „Konkursu pn. Pielęgniarskie kompetencje zamawiane”


Pismo ---> POBIERZ

 

Odpowiedz na Stanowisko Nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie z dnia 25 stycznia 2018 r. dotyczące podjęcia działań zmierzających do nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu us

W odpowiedzi na Stanowisko Nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Piwelęgniarek i Połoznych w Krosnie z dnia 25 stycznia 2018 r. dotyczące podjęcia działań zmierzających do nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielegniarek i połoznych w podmiotach leczniczych niebedących przedsiębiorcami, uwzględniając założenia zawarte w dokumencie „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i połoznictwa w Polsce”, proszę o przyjęcie ponizszych informacji przesłanych przez Ministerstwo Zdrowia. 

Załącznik ---> POBIERZ

 

Postępowanie z raną przewlekłą - 24.05 Krosno

MZ - NIPiP - szczepienia przeciwko pneumokokom

Departament Matki i Dziecka przekazuje elektroniczną wersję pisma z dnia 9 marca 2018 r., znak: MDP.635.1.2018.JKU.8  w sprawie dodatkowych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom

Więcej informacji w załączniku ---> POBIERZ

Apel Prezesa Naczelnej Rady ---> POBIERZ


 

Zinbryta (daklizumab beta): zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam komunikat dotyczący Zinbryta (daklizumab beta): zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej.


Załacznik ---> POBIERZ

Pielęgniarki zaczynają dzień od Evereth News! Rusza Zawód Pielęgniarka


 

Szanowni Państwo,

na nowym portalu medycznym Evereth News - LINK ruszył cykl artykułów Zawód Pielęgniarka. Co czwartek w serwisie będzie ukazywał się materiał dotyczący problemów i wyzwań w zawodzie pielęgniarki.

Już teraz zapraszamy Państwa na jednodniową konferencję naukowo – szkoleniową, która odbędzie się w Krośnie w dniu 24 maja 2018r. na temat „Postępowanie z raną przewlekłą”. Bliższe informacje wkrótce.

Uroczystość beatyfikacji pielęgniarki
– Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej
28 kwietnia 2018 r. godz. 10.00 (sobota) - Kraków -  Łagiewniki


 
Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Krośnie organizuje bezpłatny wyjazd autokarem
do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
na uroczystość beatyfikacji pielęgniarki
-Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej.Liczba miejsca ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o zgłoszenie telefoniczne: 13 43 694 60 wew. 1 lub drogą mailową: oipip@interia.pl
Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu (miejsce, godzina) ustalone zostaną po zamknięciu listy zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy

 

Stanowisko Nr 1 Prezydium Okręgowej rady pielęgniarek i położnych w krośnie z dnia 25 stycznia 2018 r.

dotyczące podjęcia działań zmierzających do nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Treść w załączniku ---> POBIERZ

STANDARDY POSTĘPOWANIA I METODYKA PRACY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych