Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia


W załączniku treść przesłanego listu

Załącznik ---> POBIERZ

Stanowisko nr 12 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 października 2017 r. w sprawie protestu lekarzy rezydentów


Załącznik ---> POBIERZ

Stanowisko MZ w sprawie kwalifikowania pracowników wykonujących zawody medyczne w związku z realizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych


Więcej informacji w załączniku ---> POBIERZ

JEDNOOSOBOWE OBSADY PIELĘGNIARSKIE I POŁOŻNICZE – SPRZECIW NRPIP

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zajęła stanowisko w sprawie pełnienia przez pielęgniarki i położne jednoosobowych dyżurów w zakładach leczniczych. Poniżej prezentujemy pełną treść pisma skierowanego do Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz konsultantów krajowych ds. pielęgniarstwa i położnictwa:


 

Co ona wniesie do naszego zawodu ?

Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Więcej informacji w załączniku ---> POBIERZ
 

KONFERENCJA: TERAPIE NERKOZASTĘPCZE ECHO KONFERENCJI EDTNA/ERCA

SZANOWNI PAŃSTWO
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję:

TERAPIE NERKOZASTĘPCZE ECHO KONFERENCJI EDTNA/ERCA
W KRAKOWIE - RZESZÓW 2017
Cukrzyca plasuje się w pierwszej dziesiątce przyczyn niepełnosprawności na całym świecie i jako jedyna choroba niezakaźna została uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych za epidemię XXI wieku. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia obecnie na cukrzyce choruje 382 miliony osób na świecie, do 2035 roku liczba ta wzrośnie do 592 milionów. Biorąc pod uwagę fakt, że cukrzycowa choroba nerek jest najczęstszą przyczyną niewydolności nerek możemy spodziewać się gwałtownego wzrostu liczby pacjentów wymagających stosowania terapii nerkozastępczych.
    Wraz ze wzrostem liczby pacjentów dializowanych zwiększa się potrzeba przygotowania wykwalifikowanych zespołów interdyscyplinarnych świadczących usługi na najwyższym poziomie. Wielochorobowość pacjentów dializowanych powoduje, iż hospitalizowani są oni w oddziałach o każdej specjalności w związku z czym chcielibyśmy aby odbiorcami naszej konferencji były wszystkie – nie tylko nefrologiczne – pielęgniarki, które zainteresowane są podnoszeniem poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

16 września 2017 roku, godzina 08:45
Hotel Metropolitan ul.Juliusza Słowackiego 16 Rzeszów

ZE WZGDLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC W KONFERENCJI WEZMĄ UDZIAŁ JEDYNIE ZAREJESTROWANI UCZESTNICY. 
KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: trzaneta@gmail.com – ANETA TRZCIŃSKA

W załaczniku Karta Zgłoszenia ---> POBIERZ

 

 

ŻYCIE Z ŻYCIA Przeszczep Podkarpacie 2017

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji,
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, Urzędu Miasta
w Krośnie, Starostwa Powiatowego w Krośnie, Urzędu Gminy w Wojaszówce
i Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ZAPRASZAMY Na Konferencję Szkoleniową na temat: „ŻYCIE Z ŻYCIA” Przeszczep Podkarpacie 2017, która odbędzie się w dniu 5 października 2017 r. o godz. 10.00
w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

 

Stanowisko Nr 9 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych: ---> POBIERZ

Korespondencja pomiędzy NRPiP a Ministrem Zdrowia dotycząca pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

W załacznikach Pismo NRPiP oraz odpowiedź MZ:

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ

Załącznik nr 2 ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych