Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Zaproszenie na Konferencję „Żywienie noworodka, problem ciągle aktualny”

Bydgoszcz 8-9 wrzesień 2017r.
 

Zaproszenie do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji

Ostróda 12-13 czerwca 2017r.
 

Zaproszenie na Konferencję „Nowe perspektywy sprawowania opieki przez położną nad kobietą w ciąży i nowo narodzonym dzieckiem w kontekście świadczeń finansowanych przez NFZ”

Warszawa 26 kwietnia 2017r.

spotkanie z cyklu „Warszawskie Dni Ultrasonograficzne” 19-20 maj 2017r.

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych i Uniwersytet Jagielloński zaprasza na I Małopolską Konferencję dla pielęgniarek „Wielowymiarowość współczesnego pielęgniarstwa

Więcej w załaczniku ---> POBIERZ

Program Konferencji ---> POBIERZ
 

Zapraszamy na II Konferencję Naukowo-Szkoleniową

Ważny komunikat !
 
Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
Od 1 maja 2017 r. zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

 
http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Seminarium "Rehabilitacja kompleksowa wyzwaniem na miarę XXI wieku" 17 maj 2017 r. Warszawa

Wiecej w załączniku ---> POBIERZ

Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o niesienie pomocy bezrobotnym pielęgniarkom

Więcej w załączniku ---> POBIERZ

Korespondencja NIPiP

W załączeniu odpowiedź Ministerstwa Zdrowia do propozycji zawartych w Rekomendacjach wypracowanych w ramach debaty eksperckiej „Długoterminowa Opieka Medyczna a Zmiany Systemowe w Polsce”

Załącznik 1 ---> POBIERZ
Załącznik 2 ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych