Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Informacja dotycząca łącznego stosowania antybiotyków β-laktamowych z antybiotykami aminoglikozydowymi i ryzyka wystąpienia interakcji w wyniku zastosowania takiego połączenia.

Załączniki:

Opinia Konsultanta ---> POBIERZ
Informacja ---> POBIERZ

 

Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników ( Dz.U.poz.1026)- wejście w życie 10.11.2021 r.


Załącznik ---> POBIERZ

 

Pismo Pana Macieja Miłkowskiego - Podsekretarza Stanu w MZ dotyczące nowelizacji rozporządzenia MZ w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej.


Załacznik ---> POBIERZ

 

Zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS CoV-2


Załącznik ---> POBIERZ
 

MINISTERIALNY „SUKCES” MEDIALNY, czyli o nieporozumieniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r

Część informacji z dokumentu:  Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r.,dotyczące obszaru: Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia w miejscu pracy, Opieka Zdrowotna – Przestrzeganie przepisów pra pracy, w tym BHP (zakres 6.1.1 ww. dokumentu).

Załącznik ---> POBIERZ

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o nowych zasadach rozliczania dodatków covidowych

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o nowych zasadach rozliczania dodatków covidowych
 
Od 1 listopada 2021 roku personel medyczny otrzyma dodatkowe wynagrodzenie covidowe za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dla placówek medycznych, które leczą pacjentów z COVID-19, oznacza to czytelniejsze reguły przyznawania dodatku covidowego.
Więcej informacji na stronie:LINK

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii z dnia 3.11.2021 dotyczące podawania iniekcji dożylnych/domięśniowych u dzieci

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii z dnia 3.11.2021, dotyczące podawania iniekcji dożylnych/domięśniowych u dzieci 0-18 lat w domu pacjenta / w opiece ambulatoryjnej (w gabinecie zabiegowym) / w dom dziecka ---> POBIERZ
 

Dyżur w Białym Miasteczku w dniu 3 listopada 2021 r.

Ocena komfortu pielęgniarek oraz położnych w szpitalach i przychodniach

Szanowni Państwo,

 

zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie członkom zrzeszonym w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Krośnie informacji o badaniach ankietowych, których celem jest zbadanie dobrostanu w odniesieniu do warunków środowiska wewnętrznego w przychodniach i szpitalach. Ankieta jest częścią pracy badawczej realizowanej przez Politechnikę Warszawską i Akademię Kaliską. Wyniki przeprowadzonych badań będą wykorzystane do przygotowania publikacji naukowej.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych