Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Komunikat dotyczący tłumaczenia najnowszej wersji Klasyfikacji ICNP(R)

Treść komunikatu: ---> POBIERZ

W dniu 12 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone zarządzenie nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:--->POBIERZ

Stanowisko Nr 5 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 roku

w sprawie sprzeciwu wobec Stanowisk podjętych przez Medyczno – Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, Mielcu i Zespół Szkół Medycznych w Brzegu popierających zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia w kształceniu przeddyplomowym pielęgniarek

Treść stanowiska:---> POBIERZ

Apel Nr 1 ORPiP Krośnie z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie obniżenia odpłatności za szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne

Treść apelu: --->POBIERZ

Posiedzenie Naczelnej Rady z udziałem Ministra Zdrowia

Informacje o rozpoczynających się postępowaniach kwalifikacyjnych

na szkolenia specjalizacyjne finansowane ze środków publicznych dla pielęgniarek i położnych w województwach: lubuskim, wielkopolskim, śląskim i podkarpackim: ---> POBIERZ

Odpowiedz Ministerstwa Zdrowia w sprawie równoważności szkoleń specjalizacyjnych

Premier Rządu spotkała się z pielęgniarkami

Pismo Prezes NRPiP dotyczące Stanowiska nr 3 Prezydium NRPiP

z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno – hospicyjnej oraz odpowiedź Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2016 r. :--->POBIERZ

Debata NRPiP i Instytutu Zdrowia i Demokracji

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych