Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA ŚLĄSKIE SPOTKANIE POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNE ZABRZE – KATOWICE 06 – 08 KWIECIEŃ 2017

Przeciążone pracą są wszystkie pielęgniarki - etatowe i kontraktowe


Pielęgniarstwo - studia magisterskie w Brzozowie

Bezpłatne Kursy dla pielęgniarek - UE

Załącznik ----> POBIERZ

Odpowiedz Ministerstwa Edukacji Narodowej na stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej

Załącznik --->  POBIERZ

UWAGA POŁOŻNE POZ!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie informuje, że  w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (rozdział 4 Zarządzenia) istnieje możliwość rozszerzenia umów w zakresie świadczeń położnej POZ o prowadzenie ciąży fizjologicznej.
 

Odpowiedź OKPPiP sp. z o.o. w rzeszowie na apel nr 1 ORPiP w Krośnie

z dnia 15.12. 2016 r. w sprawie obniżenia odpłatności za szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne:---> POBIERZ

Konkurs „Moja graficzna propozycja skali oceny bólu”

Opracowano wiele skal i kwestionariuszy służących określeniu nasilenia bólu, opierających się na ocenie chorego – są one tym samym narzędziami oceny subiektywnej. Skale i kwestionariusze stanowią narzędzia pomocnicze, służą ocenie nasilenia bólu, ale także pozwalają oceniać skuteczność leczenia, wpływ bólu na funkcjonowanie fizyczne i psychospołeczne pacjenta.

Uwaga - ponowna próba wymuszeń opłat za rzekomą rejestrację i zmiany w rejestrze podmiotów gospodarczych przez firmy komercyjne!!!

Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych

Proszę o zagłosowanie  w jaki sposób staramy się w życiu codziennym stosować profilaktykę zapobiegania chorobom nowotworowym w stosunku do siebie, rodzin lub w miejscu pracy. Czy staramy się w codziennej diecie uwzględniać produkty uznawane za najzdrowsze na świecie lub nie spożywać tych  szkodliwych dla zdrowia.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych