Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

I Kongres Edukacji Diabetologicznej – 17-18.01.2017r. oraz III Konferencja „Innowacje w Edukacji Diabetologicznej

ZMIANA REGULAMINU DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Zgodnie z uchwałą Nr 133/VII/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie zmianie ulega „Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ponoszonych przez członków OIPiP w Krośnie”.
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krośnie od dnia 1 stycznia 2017r. podniosła wysokość dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego w następujących formach szkoleń:
  1. szkolenie specjalizacyjne zw. specjalizacją – z kwoty 1500,00 zł do kwoty 1800,00 zł kosztów dydaktycznych szkolenia
  2. kurs kwalifikacyjny – z 70% do 80% kosztów dydaktycznych szkolenia, czyli z kwoty 850,00 zł do kwoty 1100,00 zł
  3. kurs specjalistyczny – do 80% kosztów dydaktycznych szkolenia,
  4. kurs dokształcający – do 80% kosztów dydaktycznych szkolenia.
Zmiany wynikające z podjętej uchwały mają zastosowanie do wniosków o dofinansowanie form szkolenia ukończonych po 1 stycznia 2017 r.
Regulamin dofinansowania dostępny jest w zakładce „dofinansowanie szkoleń”.

Zmiany w opiece okołoporodowej

Komunikat dotyczący tłumaczenia najnowszej wersji Klasyfikacji ICNP(R)

Treść komunikatu: ---> POBIERZ

W dniu 12 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone zarządzenie nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:--->POBIERZ

Stanowisko Nr 5 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 roku

w sprawie sprzeciwu wobec Stanowisk podjętych przez Medyczno – Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, Mielcu i Zespół Szkół Medycznych w Brzegu popierających zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia w kształceniu przeddyplomowym pielęgniarek

Treść stanowiska:---> POBIERZ

Apel Nr 1 ORPiP Krośnie z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie obniżenia odpłatności za szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne

Treść apelu: --->POBIERZ

Posiedzenie Naczelnej Rady z udziałem Ministra Zdrowia

Informacje o rozpoczynających się postępowaniach kwalifikacyjnych

na szkolenia specjalizacyjne finansowane ze środków publicznych dla pielęgniarek i położnych w województwach: lubuskim, wielkopolskim, śląskim i podkarpackim: ---> POBIERZ

Odpowiedz Ministerstwa Zdrowia w sprawie równoważności szkoleń specjalizacyjnych

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych