Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Protest Ochrony Zdrowia ➡ Pismo Komitetu do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego – 18.10.2021

Informacja o proteście

Szanowni Państwo
 
Trwa protest w Warszawie przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych
 
Musimy wspomóc Koleżanki i Kolegów w walce o nasze, lepsze jutro.
 
Pomóżmy protestującym w organizacji dalszych działań.

Po raz drugi tj. w dniu 3 listopada 2021 r. dyżur w Białym Miasteczku 2.0 (naprzeciwko Kancelarii Premiera w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 4) pełnić będą pielęgniarki, pielęgniarze, położne, położni z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z terenu województwa podkarpackiego.
 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie pokrywa wszystkie koszty związane z wyjazdem do Białego Miasteczka.
 

Chęć udziału na Dyżur w Białym Miasteczku proszę zgłaszać do Sekretariatu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie nr tel.: 13 43 694 60 lub na adres e-mail: biuro@oipip.krosno.pl
 
Serdecznie ZAPRASZAMY.
 

Korespondencja w sprawie zaleceń dotyczących realizacji przez pielęgniarki POZ świadczeń zdrowotnych u pacjenta z COVID-19, w zakresie przewożenia odpadów medycznych.


Załącznik ---> POBIERZ
 

Pismo Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia skierowane do Premiera


Pismo ---> POBIERZ

Załącznik ---> POBIERZ

Odpowiedz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w sprawie zatrudniania pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej na zasadach wynikających z art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 20

Pismo ---> POBIERZ

Odpowiedź ---> POBIERZ
 

Informacja Komitetu Strajkowego z dnia 12 października 2021 r.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia spotkał się po raz ostatni z przedstawicielami Ministra Zdrowia w czwartek, tj.  7 października br. Na spotkaniu tym Minister Zdrowia przedstawił swoją wizję porozumienia, które:

– nie było w żadnym punkcie uzgodnione z Komitetem, dlatego nazywamy go NIEPorozumieniem.

– nie było kompromisem, a jedynie było pretekstem dla Ministra Zdrowia do zerwania negocjacji i przeniesienia rozmów do Zespołu Trójstronnego. Zdaniem Ministra większość postanowień, żeby wejść w życie musiałby być zaakceptowana przez Trójstronny Zespół przy MZ, który w ocenie Komitetu nie jest reprezentatywny dla wszystkich grup zawodowych i doprowadził do wprowadzenia złej, krzywdzącej ustawy.

Stanowiska nr 54 i 55 Prezydium NRPiP podjęte na posiedzeniu w dniu 5 października 2021 r.

Stanowisko nr 54 ---> POBIERZ

Stanowsiko nr 55 ---> POBIERZ
 

PROTEST

Szanowni Państwo
 
Trwa protest w Warszawie przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych
 
Musimy wspomóc Koleżanki i Kolegów w walce o nasze, lepsze jutro.
 
Pomóżmy protestującym w organizacji dalszych działań.

W dniu 18 października dyżur w Białym Miasteczku 2.0 (naprzeciwko Kancelarii Premiera w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 4) pełnić będą pielęgniarki, pielęgniarze, położne, położni z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z terenu województwa podkarpackiego.
 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie pokrywa wszystkie koszty związane z wyjazdem do Białego Miasteczka.
 

Chęć udziału na Dyżur w Białym Miasteczku proszę zgłaszać do Sekretariatu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie nr tel.: 13 43 694 60 lub na adres e-mail: biuro@oipip.krosno.pl do dnia 14 października 2021 roku do godz. 14.00.
 
Serdecznie ZAPRASZAMY.
 

KOMUNIKAT PO ROZMOWACH KOMITETU ZE STRONĄ RZĄDOWĄ 07.10.2021

KOMUNIKAT PO ROZMOWACH KOMITETU ZE STRONĄ RZĄDOWĄ 06.10.2021

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych