Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

promediq

Wysokość opłat w 2022 roku

Migrena - ogólnopolskie badanie naukowe

Szanowni Państwo! 

zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o rozpowszechnienie poniższej ankiety dotyczącej aktualnej sytuacji zdrowotnej polskich migreników. Celem naszego badania - pierwszego tak szeroko prowadzonego w Polsce - jest pokazanie z jakimi problemami i trudnościami zmagają się codziennie osoby z migreną w Polsce. 

 

Mamy nadzieję, że badanie to przyczyni się do poprawy jakości opieki nad chorymi i zwrócenia uwagi decydentów na problemy kilku milionów Polaków żyjących z migreną. Wierzymy w to, że wyniki dadzą lekarzom argumenty w walce o poprawę opieki nad osobami z migreną w Polsce. Dlatego każdy głos jest bardzo ważny! Prosimy Państwa o rozpowszechnienie wśród pacjentów i jeśli macie wśród swojej rodziny, znajomych, przyjaciół osoby chorujące na migrenę - udostępnianie i rozpowszechnianie tej informacji. 

 

Badanie jest prowadzone pod auspicjami Kliniki Neurologii we Wrocławiu.

Czas wypełnienia ankiety to około 15 minut.

 

Link do ankiety ---> OTWÓRZ

 

Dziękujemy!

 

dr n. med. Marta Waliszewska-Prosół

dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. UMW

Klinika Neurologii we Wrocławiu

Stanowisko nr 56 i odpowiedź Prezesa NFZ

Stanowisko nr 56 Prezydium NRPiP z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zwiększenia wartości rocznej stawki kapitacyjnej oraz ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolnej oraz odpowiedź NFZ w tej sprawie.

Stanowisko nr 56 ---> POBIERZ

Odpowiedź NFZ ---> POBIERZ
 

Informacja nt. sprawozdawczości statystycznej za rok 2021r.

Treść otrzymanego pisma w załączeniu ---> POBIERZ

Stanowisko nr 56 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zwiększenia wartości rocznej stawki kapitacyjnej oraz ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki podstawowe

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w związku z drastycznym wzrostem koszów funkcjonowania praktyk zawodowych oraz podmiotów leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej stoi na stanowisku, iż konieczne jest zwiększenie wysokości stawki kapitacyjnej oraz ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych dla świadczeń realizowanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolnej.

Apel samorządów zawodów medycznych w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846)

Samorządy zawodów medycznych oczekują wprowadzenia skutecznych regulacji prawnych zapewniających wzrost bezpieczeństwa obywateli. Regulacje takie muszą być kompleksowe i nie powinny cedować z organów władzy publicznej na pracodawców i przedsiębiorców odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego w kraju.

Oczekujemy racjonalnego określenia zasad dostępu do usług i handlu. Tego rodzaju rozwiązania prawne, wprowadzone w innych krajach europejskich, spowodowały istotne zwiększenie bezpieczeństwa obywateli oraz wzrost liczby osób zaszczepionych. Co istotne regulacje takie pozwolą uniknąć zamykania poszczególnych zakładów pracy czy branż gospodarki.

Opiekun medyczny nie będzie szkolił pielęgniarek (Środy z flebotomią)

Pielęgniarki i położne będące samodzielnymi zawodami medycznymi w grupie specjalistów do spraw zdrowia nie powinny podlegać szkoleniom prowadzonym przez przedstawicieli zawodu opiekuna medycznego, który z definicji jest zawodem pomocniczym dla zawodu pielęgniarki.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uważa za głębokie nadużycie formułowanie tez związanych z deficytami wiedzy w zakresie pobierania badań diagnostycznych przez pielęgniarki i położne.

Pielęgniarki i położne alarmują: mimo że dezynfekcja jest bronią w walce z pandemią, system nie dba o jej jakość. Pseudodezynfekcja zalewa rynek!

Odpowiedź MZ na Stanowiska Samorządów Zawodów Medycznych z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie propozycji wprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID - 19 dla pracowników wykonujących zawody medyczne


 Załącznik ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych