Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Odpowiedź Dyrektora SPZOZ w Sanoku

na pismo Przewodniczącej ORPiP w Krośnie w sprawie podjetych działań zmierzających do przywrócenia działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego: ---> POBIERZ

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

z dnia 20 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian ustawowych w obszarze kształcenia w zawodzie pielęgniarki: --->POBIERZ

Korespondecja NRPiP do Pani Premier Beaty Szydło oraz do Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej

w sprawie propozycji  zmian w kształceniu przeddyplomowym pielęgniarek - ciąg dalszy potwierdzający niezmienne w tej kwestii stanowisko NRPiP. 

obowiązek zgłaszania danych do NFZ

W załączeniu pismo dotyczące obowiązku zgłoszenia danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do oddziału NFZ: ---> POBIERZ

Pismo Pani Beaty Cholewki Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Krajowe Centrum ds. AIDS - agenda Ministra Zdrowia oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizuje ostatnie już w tym roku szkolenie z zakresu problematyki HIV/AIDS, zakażeń przenoszonych drogą płciową i narkomanii

w terminie 21-24 listopada 2016r.

Ukraińskie pielęgniarki pomogą naszym pacjentom, czy kształcącym je uczelniom?

Pielęgniarstwo alergologiczne nowe wyzwania nowe dylematy” w ramach II Dni Pielęgniarstwa Alergologicznego, Polskiej Szkoły Pielęgniarstwa Alergologicznego 2016

Prośba o wypełnienie ankiety





































Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych