Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podziału środków finansowych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

odpowiedź na interpelację posła na sejm RP Piotra Uruskiego skierowaną do Ministra zdrowia W SPRAWIE PROPONOWANYCH ZMIAN W SPOSOBIE ORGANIZACJI POZ

Treść pisma: ---> POBIERZ

IV Małopolska Konferencja dla Położnych -

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Małopolskiej Konferencji dla Położnych, która odbędzie się w Niepołomickim Zamku - perle renesansowej architektury, gdzie przez wieki bywali, pracowali oraz polowali w Puszczy Niepołomickiej królowie i książęta z dynastii Piastów i Jagiellonów

Pismo Prezesa NFZ

w sprawie zasad postępowania przy uzyskaniu uprawnienia do pobierania numerów recept, przez osoby uprawnione na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 r. poz. 1991.)

Treść pisma: ---> POBIERZ

Narodowa Służba Zdrowia – minister Konstanty Radziwiłł przedstawił założenia reformy

Pielęgniarstwo magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po pozytywnej ocenie wniosku przez Polską Komisję Akredytacyjną, przyznał PWSZ im. J. Grodka w Sanoku uprawnienia do prowadzenia dwuletnich studiów magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo. Jest to nowość w ofercie edukacyjnej sanockiej uczelni na rok akademicki 2016/2017.

Informacja dla świadczeniodawców którzy posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z NFZ - w sprawie kolejnego etapu podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Współczesne wyzwania dla epidemiologii szpitalnej i środowiskowej

Informacja o szkoleniach z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową

Treść informacji: ---> POBIERZ

Wspólne stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych / technikach:---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych