Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pismo NRPiP kierowane do Prezesa NFZ oraz odpowiedź Prezesa NFZ

dotyczące podjęcia działań w celu wyjaśnienia zmiany zapisu oraz przywrócenia proponowanego w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej : ---> POBIERZ

Informacja o rekrutacji na kursy dla pielęgniarek i położnych finansowane ze środków UE

Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotycząca podwyżek w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Nie chcemy powrotu pięcioletniego liceum pielęgniarskiego


 

Informacja w sprawie bezrobotnych pielęgniarek

Informacja: ---> POBIERZ

Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych finansowanych ze środków Ministra Zdrowia w 2016 r.

Odpowiedź Ministra Zdrowia na Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2016 r. skierowany do Premier Beaty Szydło - Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków wykonywania zawodu pielęgniar

Treść pisma:---> POBIERZ

Pismo dotyczące strajku pielęgniarek i położnych w „Instytucie Pomniku – Centrum Zdrowia Dziecka”

Treść pisma:---> POBIERZ

Konferencja pielęgniarek i położnych środowiskowych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa 7 lipiec 2016 r.

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uruchamia trzy unikatowe studia podyplomowe

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych