Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pismo Ministra Zdrowia kierowane do wojewodów dotyczące uprawnień ratowników medycznych i pielęgniarek systemu

Treść pisma:---> POBIERZ

Stanowisko NRPiP skierowane do Prezesa NFZ Pana Andrzeja Jacyny w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącego warunków zawarcia umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Treść stanowiska: ---> POBIERZ

NRPiP o proponowanych zmianach w POZ


Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z wielkim niepokojem przyjmuje brak jakiejkolwiek aktywności Ministra Zdrowia w kontekście przedstawionych w marcu i kwietniu br. zastrzeżeń́, które Rada zgłosiła po zapoznaniu się z dokumentem „Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje rozwiązań́ systemowych”. Niepokój środowiska Pielęgniarek i Położnych budzi także informacja, że z ustawy o działalności POZ wyłączone zostaną̨ świadczenia wykonywane przez pielęgniarki szkolne.

Interpelacja w sprawie proponowanych przez MZ zmian w sposobie organizacji POZ

Treść interpelacji:---> POBIERZ

Notatka z III posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Głównymi dyskutowanymi tematami był plan działań NRPiP oraz Komisji i zespołów problemowych na rok 2016 oraz plan kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego. Nie zabrakło również rozmowy nad wnioskami zgłoszonymi do Naczelnej Rady.

Opinia prawna dotycząca ratowników medycznych

Zachęcamy do zapoznania się z opinią prawną dotyczącą możliwości zatrudnienia ratowników medycznych w podmiotach leczniczych i realizowania przez nich świadczeń medycznych poza systemem ratownictwa medycznego:---> POBIERZ
 

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP na Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie strajku pielęgniarek i położnych w Instytucie

Pikieta Pielęgniarek i Położnych POZ


 

Informuję, że dzisiaj tj 23.06.2016r. otrzymałam telefoniczne potwierdzenie zgody Urzędu Miasta Warszawy, na zgromadzenie publiczne, w dniu 29.06.2016r., Warszawa, ul. Miodowa 15 (Ministerstwo Zdrowia).
 


Z poważaniem

Organizator Pikiety i przewodnicząca Zespołu projektowego ds zmian systemowych POZ

mgr Dorota Czajka

Pismo z MZ dotyczące uwag do prac Zespołu do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie POZ

Treść pisma:---> POBIERZ

Pismo do Posłów Rzeczypospolitej Polskiej

dotyczące proponowanych przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła zmian w sposobie organizacji podstawowej opieki zdrowotnej i podjęcie takich działań, które zapewnią pacjentom bezpieczeństwo i właściwą opiekę, a pielęgniarkom i położnym dalsze funkcjonowanie indywidualnych praktyk i utworzonych przez nie samodzielnych podmiotów leczniczych. 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych