Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Komunikat dotyczący zwiększenia wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień lekarza POZ

Treść komunikatu: ---> POBIERZ

Krytyczna analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje rozwiązań systemowych – dokument opracowany przez Zespół do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie POZ, powołany przez Ministra Zdrowia

NEWSLETTER NIPiP z dnia 1 lipca 2016 r.

NEWSLETTER: ---> POBIERZ
 

Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 50/2016/DSOZ

z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:--->POBIERZ
 

„Pielęgniarki i Położne walczą o niezależność pacjentów”

 - wideorelacja Gazety Wyborczej z pikiety protestacyjnej pielęgniarek i położnych POZ pod Ministerstwem Zdrowia (Warszawa, 29 czerwca 2016 r.)

Pismo Ministra Zdrowia kierowane do wojewodów dotyczące uprawnień ratowników medycznych i pielęgniarek systemu

Treść pisma:---> POBIERZ

Stanowisko NRPiP skierowane do Prezesa NFZ Pana Andrzeja Jacyny w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącego warunków zawarcia umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Treść stanowiska: ---> POBIERZ

NRPiP o proponowanych zmianach w POZ


Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z wielkim niepokojem przyjmuje brak jakiejkolwiek aktywności Ministra Zdrowia w kontekście przedstawionych w marcu i kwietniu br. zastrzeżeń́, które Rada zgłosiła po zapoznaniu się z dokumentem „Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje rozwiązań́ systemowych”. Niepokój środowiska Pielęgniarek i Położnych budzi także informacja, że z ustawy o działalności POZ wyłączone zostaną̨ świadczenia wykonywane przez pielęgniarki szkolne.

Interpelacja w sprawie proponowanych przez MZ zmian w sposobie organizacji POZ

Treść interpelacji:---> POBIERZ

Notatka z III posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Głównymi dyskutowanymi tematami był plan działań NRPiP oraz Komisji i zespołów problemowych na rok 2016 oraz plan kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego. Nie zabrakło również rozmowy nad wnioskami zgłoszonymi do Naczelnej Rady.

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych