Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Konferencja szkoleniowa „co Nas Boli”

18 – 20 listopad 2016 r. 

Debata „Zdrowie Polek i Polaków wg Medicalguidelines”

Holistyczne leczenie męskich LUTS/BPH 23 kwietnia 2016 r.

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Wcześniactwo, aktualny problem diagnostyczno – leczniczy”

Bydgoszcz 9 – 10 wrzesień 2016 r. 

Ogólnopolska akcja społeczna JOHNSON S So Much More

Konferencja „Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – czy można prowadzić ciążę bez położnej”

Ankieta NFZ dotycząca opieki nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

Narodowy Funduszu Zdrowia zaprasza kobiety, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki okołoporodowej oraz opieki nad noworodkiem sprawowanej w placówkach medycznych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W tym celu Fundusz opracował ankietę, która dostępna jest na stronie internetowej Centrali NFZ ---> ANKIETA

Gdy pielęgniarka boi się zrobić zastrzyk

Zalecenia dotyczące cukrzycowej kwasicy ketonowej podczas leczenia inhibitorami SGLT2

ZALECENIA:---> POBIERZ

Medyczne i społeczne aspekty traumy

IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

z cyklu „W przestrzeni stresu i lęku” Katowice

Ostrożnie dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych Dzieci

Ogólnopolska konferencja, 8 kwietnia 2016 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych