Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

DAMY RADĘ Z PIELĘGNIARKĄ RODZINNĄ

Bezpłatna Konferencja dla pielęgniarek

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarka – dziecko – rodzina”

Jubileuszowa  XV Ogólnopolska i V im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarka – dziecko – rodzina”
Ciechanów, WOZiNH PWSZ, ul. Wojska Polskiego 51
18 kwietnia 2015 r.
 

Konferencja na temat: „Nietrzymanie moczu jako problem zdrowia społecznego”

Wojewoda Podkarpacki, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, Polskie Towarzystwo Urologiczne Oddział Krakowski oraz Konsultant Wojewódzki ds. Urologii dla Województwa Podkarpackiego mają przyjemność zarosić Państwa na bezpłatną Konferencję na temat: „Nietrzymanie moczu jako problem zdrowia społecznego”

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Spotkanie z Konsultantem Krajowym w Rzeszowie

Spotkanie z Konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO -SZKOLENIOWA DLA POŁOŻNYCH

Konferencja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Warsztaty pt. Organizacja stanowiska pracy pielęgniarek, położnych w podmiotach leczniczych

Komunikat

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych