Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe od marca 2018 r.


Więcej w załączniku ---> POBIERZ

 

Konferencja pt. „Położna w świecie nauki i praktyki”, Warszawa 23-24.03.2018 r.Więcej informacji w załączniku:

Szczegółowy program spotkania dostępny na stronie ---> LINK

Informacja prasowa ---> POBIERZ
 

III Narodowy Kongres Żywieniowy „Żywność i żywienie w prewencji i leczeniu chorób – postępy 2017” 26 – 27 styczeń 2018 r.

W załacznikach:

Zaproszenie na III Narodowy Kongres Żywieniowy ---> POBIERZ

Program III Kongresu ---> POBIERZ

 

XVIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ciechanów 20 kwiecień 2018 r.

Więcej informacji w załącznikach:

Komunikat ---> POBIERZ

Karta zgłoszenia i prezentacji ---> POBIERZ

Karta biernego uczestnictwa ---> POBIERZ

Oferty pracy w Niemczech dla pielęgniarek
Konferencja pt. „Pielęgniarka i położna wobec wyzwań współczesnej medycyny i bioetyki”

Konferencja pt. „Pielęgniarka i położna wobec wyzwań współczesnej medycyny i bioetyki” Rzeszów 17 listopad 2017 r.   
 

Szczegóły konferencji: --->POBIERZ
 

Zaproszenie na szkolenie PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWYCH ORAZ PIELĘGNIAREK PEDIATRYCZNYCH

Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

oraz

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

zapraszają na szkolenie:

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWYCH ORAZ PIELĘGNIAREK PEDIATRYCZNYCH

Warszawa, 27– 28 listopada 2017 r.

Miejsce szkolenia:

Centrum Okopowa, Warszawa, ul. Okopowa 55

 

Rozpoczęcie szkolenia:            27 listopada 2017 r. – godz. 10.15

Zakończenie:                          28 listopada 2017 r. – godz. 14.00 

 

Pliki do pobrania:


Pismo NRPiP: ---> POBIERZ
Komunikat oraz program szlolenia: ---> POBIERZ
 


Szkolenie dla pracowników medycznych z zakresu problematyki HIV / AIDS i zakażeń przenoszonych droga płciową. 4 – 7 grudnia 2017 r. Konstancin Jeziorna.


Szczegóły w załączniku ---> POBIERZ
 

Konferencja "Płodowy Zespół Alkoholowy - co to jest?", 6 grudzień 2017 r. Urząd Marszałkowski Rzeszów
Do pobrania:

Harmonogram konferencji ---> POBIERZ


 

Konferencja naukowa „Przebieg ciąży a zdrowie matki – uwarunkowania medyczne i prawne 18 listopad 2017 r. Warszawa


Dokument do pobrania w załączniku ---> POBIERZ
 

Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych