Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Bezpłatne szkolenie online dotyczące czynników ryzyka chorób sercowonaczyniowych, diagnostyki oraz metod leczenia, ze szczególnym ukierunkowaniem na hipercholesterolemię rodzinną 14 września 2022 r.

Szanowni Państwo,
SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie jako realizator projektu pn. „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukacje i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, organizuje bezpłatne szkolenie online dotyczące czynników ryzyka chorób sercowonaczyniowych, diagnostyki oraz metod leczenia, ze szczególnym ukierunkowaniem na hipercholesterolemię rodzinną. Szkolenie kierowane jest do pracowników medycznych placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z obszarów województwa małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Szkolenie prowadzone jest przez lekarzy specjalistów Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych oraz Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Termin szkolenia: 14.09.2022 r. (środa).

W związku z powyższym chciałam zwrócić się do Państwa z prośbą o udostepnienie, o ile istnieje taka możliwość, informacji na temat szkolenia na Państwa stronie internetowej lub poprzez wysyłkę mailowa do osób
zarejestrowanych w Państwa bazie. W razie zgody na powyższe, przygotujemy informację do zamieszczenia na stronie jak również treść informacji, którą będzie można udostępnić drogą mailową.
Zainteresowane osoby proszone będą o wypełnienie formularza rejestracyjnego:
LINK

oraz uzupełnienie ankiety uczestnika SL za pośrednictwem formularza google:
LINK

Podane dane potrzebne są, aby wykazać osoby przeszkolone jako uczestników projektu.
Udział w szkoleniu potwierdzony jest Certyfikatem oraz przyznane zostanie 6 punktów szkoleniowych.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie LINK


AGENDA ---> POBIERZ
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych