Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

I Kongres Położnych Rodzinnych pt. Samodzielność Położnej Rodzinnej w świetle zmian systemowych w Polsce, 18-19 listopad 2017 r. Kórnik k/.Poznania




Ogłoszenie w załączniku ---> POBIERZ
 





































Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych