Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


III Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących – Białowieża 7 – 10 styczeń 2019 r.


Więcej informacji w załączniku ---> OTWÓRZ
 

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych