Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

konferencja 12.10.2018 OIPiP Przeworsk

Szanowni Państwo
W załączeniu informacja o bezpłatnej Konferencji naukowo – szkoleniowej pt. „Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy”  oraz warsztatach:
1. Techniki karmienia chorych z zaburzeniami połykania.
2. Rodzaje diet i sposoby przygotowywania posiłków dla pacjentów z zaburzeniami połykania.
Konferencja organizowana jest przez Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku oraz Podkarpacką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku, w dniu 12 października 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 A.
Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji należy przesłać do biura Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku na adres e:mail: oipipprzeworsk@xl.wp.pl.

Załączniki:

Program Konferencji ---> POBIERZ

Zgłoszenie uczestnictwa ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych