Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej PiP

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wraz z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych  oraz Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku zapraszają Pielęgniarki , Pielęgniarzy ,Położne, Położnych  na organizowaną w ramach prewencji konferencję: „Odpowiedzialność zawodowa a bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych. Odpowiedzialność karna za błąd organizacyjny Kadry Kierowniczej” w dniach 11-12 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wraz z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych  oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku  mają zaszczyt zaprosić Pielęgniarki , Pielęgniarzy ,Położne, Położnych  na organizowaną w ramach prewencji konferencję:„Odpowiedzialność zawodowa a bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych. Odpowiedzialność karna za błąd organizacyjny Kadry Kierowniczej.”
Coraz częstszy kontakt personelu medycznego z organami wymiaru sprawiedliwości (prokuratury , sądy powszechne i dyscyplinarne) rodzi konieczność znajomości praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Niestety gwałtownie rośnie liczba roszczeń wobec  pielęgniarek  i  położnych oraz lekarzy. Rodzi to konieczność  tworzenia i doskonalenia procedur i kultury organizacyjnej w podmiotach leczniczych mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów  oraz pielęgniarek i położnych poszanowanie ich praw i budowanie zaufania do personelu całej jednostki. Uczestnicy zapoznani zostaną z dobrymi praktykami  w zakresie zarządzania kulturą organizacyjną pracy,, poszanowania  praw pacjenta, odpowiedzialnością cywilną i karną, metodami monitorowania, zapobiegania przeciwdziałania zdarzeniom niepożądanym.


Załączniki:

Informacje dotyczące konferencji ---> POBIERZ

Program konferencji ---> POBIERZ

Karta zgłoszenia ---> POBIERZ

 

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych