Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

VI Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek, Położnych i innych zawodów medycznych

VI Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek, Położnych i innych zawodów medycznych
„Prawo i bezpieczeństwo w zawodzie pielęgniarki i położnej"
Zakopane, 9 - 11 stycznia 2023 r.

PROGRAM :
  • Podstawy prawa medycznego dla pielęgniarek i położnych - Dariusz Hajdukiewicz, lekarz, specjalista chirurg, specjalista zdrowia publicznego, dr nauk prawnych, nauczyciel akademicki w Szkole Zdrowia P ublicznego CMK P i w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • Zasady minimalizowania ryzyka odpowiedzialności prawnej w zawodzie pielęgniarki i położnej - Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu med ycznego. Prowa dzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie online
  • Jak wpływać na  jakość snu w aspekcie pracy zmianowej
  • Mobbing w ochronie zdrowia. Relacje w zespołach pielęgniarskich. Jak rozpoznać mobbera - mgr Joanna Lewoniewska, Wice-prezes Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe
  • Profilaktyka raka piersi, warsztaty; praca na fantomach dla chętnych samobadanie - mgr Joanna Woźniak położna, instruktor profilaktyki raka piersi, pedagog promocji zdrowia
  • Komunikacja z trudnym pacjentem - Zuzanna Rohn, trener umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia
  • Metody radzenia sobie ze stresem - Anna Osińska, pedagog
 
Program szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz informacje organizacyjne dostępne w załączniku oraz na naszej stronie internetowej: www.pce.com.pl lub kliknij tutajPozdrawiamy,
Zespół Polskiego Centrum Edukacji
+48 603 773 091
pce@pce.com.pl     
www.pce.com.pl

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych