Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Zaproszenie na panel dyskusyjny Współpraca lekarza i pielęgniarki w POZ, a przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów z cukrzycą typu 2


Panel dyskusyjny odbędzie się 27 października 2021, godz. 19.00-21.00 w serwisie LINK

przekierowanie do strony z bezpłatną rejestracją: LINK


Uczestnicy panelu:

prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz – Prezes PTD

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW – Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, Prezes PTMR

dr n. med. Michał Sutkowski – Prezes WLR, Rzecznik KLR  

Beata Ostrzycka  – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Alicja Szewczyk – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, Prezes PFED

Zofia Małas – Prezes NRPiP

dr n. o zdr. Beata Stepanow – Prezes SED

 

Tematy panelu:

Dlaczego chorzy na cukrzycę typu 2 nie stosują się do zaleceń terapeutycznych?
Jak współpraca lekarza i pielęgniarki przekłada się na zaangażowanie w terapię pacjentów?
Wdrożenie opieki koordynowanej w POZ – jak zmienia się rola lekarza i samodzielność pielęgniarki w opiece nad pacjentami z cukrzycą typu 2
Skuteczna komunikacja w zespole interdyscyplinarnym, a wyznaczanie celów terapeutycznych i edukacyjnych

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych