Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

spotkanie z cyklu „Warszawskie Dni Ultrasonograficzne” 19-20 maj 2017r.

Szanowni Państwo!

 

Przed nami kolejne, dwunaste już, spotkanie z cyklu "Warszawskie Dni Ultrasonograficzne", które poświęcimy najbardziej aktualnym problemom związanymi z zastosowaniem diagnostyki ultrasonograficznej w patologii ciąży i ginekologii. Zaprosiliśmy wybitne grono ekspertów to doskonała okazja do dyskusji, wręcz wypracowania algorytmów w postępowaniu diagnostyczno terapeutycznym.
Zagadnienia, jak choćby kryteria rozpoznawania wczesnej ciąży obumarłej, zastosowanie ultrasonografii trójwymiarowej w diagnostyce wad rozwojowych narządu rodnego, algorytm IOTA, czy też rzeczywiste miejsce ultrasonografii w medycynie rozrodu w wydaniu niezawodnego Profesora Leszka Pawelczyka, to tematy bardzo praktyczne, często spotykane w naszej codziennej pracy zawodowej, a trochę rzadziej na salach wykładowych. Oczywiście nie unikniemy też rozważań dotyczących terapii, będących reperkusją kliniczną prawidłowo postawionej diagnozy.
XII Warszawskie Dni Ultrasonograficzne Ginekologia i Położnictwo State of the Art, 2017 to pełne dwa dni wykładów na najwyższym poziomie merytorycznym, urozmaicone m.in. o: badania USG live, panele dyskusyjne czy prelekcje case study.

 

Oczekując na kolejne WDU, łączę wyrazy szacunku.


Zapraszam serdecznie!


Prof. dr hab. n.med. Romuald Dębski

 

W gronie wykładowców znajdą się tacy specjaliści jak:

 

Prof. dr hab. n.med. Romuald Dębski

(Kierownik naukowy XII WDU )

Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Celewicz
Prof. dr hab. n.med. Joanna Dangel
Prof. dr hab. n.med. Hubert Huras
Prof. dr hab. n.med. Tomasz Paszkowski
Prof. dr hab. n.med. Leszek Pawelczyk
Prof. dr hab. n.med. Marek Pietryga
Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Preis
Prof. dr hab. n.med. Mirosław Wielgoś
Dr hab. n.med. Artur Ludwin
Dr hab. n.med. Sławomir Woźniak
Dr hab. n.med. Anna Torres
Dr hab. n.med. Małgorzata Świątkowska Freund

Dr n.med. Małgorzata Bińkowska
Dr n.med. Piotr Czuczwar
Dr n.med. Marzena Dębska
Dr n.med. Maciej Paszkowski
Dr n.med. Jakub Rzepka

Dr n.med. Maciej Stukan
Dr n.med. Piotr Szkodziak
Dr Piotr Kretowicz

Mec. Oskar Luty

 

Uczestnicy konferencji uzyskają punkty edukacyjne.

 

Wszelkie szczegóły nt. spotkania oraz formularz do rejestracji on-line dostępne są na stronie www.wdu.mar-med.pl

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych i Uniwersytet Jagielloński zaprasza na I Małopolską Konferencję dla pielęgniarek „Wielowymiarowość współczesnego pielęgniarstwa

Więcej w załaczniku ---> POBIERZ

Program Konferencji ---> POBIERZ
 

XXVI (XXX) Kongres Balneologiczny 14-17.09.2017 r. Szczawnica

Czytaj więcej w załacznikach:

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ
​Załącznik nr 2 ---> POBIERZ
​Załącznik nr 3 ---> POBIERZ

Konferencja naukowo – szkoleniowa pt. „Wybrane problemy interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem z udarem mózgu”, 12 maj 2017 r. Przeworsk


Załącznik nr 1 ---> POBIERZ
Załącznik nr 2 ---> POBIERZ

Szkolenie dla pracowników medycznych z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową 19 – 22 czerwiec 2017 r. Warszawa


Więcej w załączniku ---> POBIERZ

Konferencja pt. "Zagrożenia zdrowotne kobiet w XXI wieku", 21.04.2017r. Poznań

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu zaprasza na konferencję pt.
 
"Zagrożenia zdrowotne kobiet w XXI wieku",
która odbędzie się 21.04.2017r. w  godz. 09.00-15.00 w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ul. Noskowskiego 12/14 (wejście od ul. Wieniawskiego 17/19).
 
TEMATY KONFERENCJI:
  1. Zaburzenia depresyjne u kobiet w okresie menopauzalnym.
  2. Terapia związana z depresją.
  3. Uzależnienia wśród kobiet - udział pielęgniarki w procesie terapeutycznym.
  4. Osteoporoza i zmiany zwyrodnieniowe zagrożeniem współczesnych kobiet.
  5. Profilaktyka osteoporozy wyzwaniem dla współczesnego pielęgniarstwa.
  6. Skutki zdrowotne otyłości kobiet miedzy 30 a 60 rokiem życia.
  7. Zaburzenia hormonalne a rak piersi.
 
Opłata konferencyjna :
- dla członków OIPiP w Poznaniu –  40 zł (bez możliwości refundacji)
- dla pozostałych uczestników –  80  zł.
 
Wpłaty należy dokonać na konto OIPiP:
 
BZ WBK III Oddział Poznań
nr  50 1090 1359 0000 0000 3501 8602
 
Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty przyjmujemy do dnia 12.04.2017r.
 
Zapraszamy
 

Oferta kursu specjalistycznego „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”

Szczegóły: POBIERZ

Konferencja Dydaktyczna "Nowe wyzwania w opiece nad dzieckiem" Kraków


Treść Ogłoszenia ---> Strona 1 i Strona 2

Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia


Treść ogłoszenia ---> Załącznik 1 i Załącznik 2

II Ogólnopolska Konferencja Współczesne wyzwania w ochronie zdrowia pracujących


Treść ogłoszenia ---> POBIERZ

Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych