Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

VI konferencja „Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy”

Cukrzyca jest jednym z największych wyzwań w medycynie.

prof. Juleen R. Zierath z Kopenhagi
Prezes Europejskiego Towarzystwa Diabetologicznego (EASD)

 

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszam do udziału w VI  Konferencji Zadania pielęgniarki i położnej w  terapii cukrzycy”, która odbędzie się 20 października  br. w Warszawie.

Podczas konferencji, w gronie ekspertów omówimy m.in.: zagadnienia zaburzeń lipidowych w cukrzycy, czynniki ryzyka rozwoju retinopatii cukrzycowej u osób dorosłych oraz funkcjonalną intensywną insulinoterapię  realizowaną z zastosowaniem wielokrotnych wstrzyknięć lub osobistej pompy insulinowej. Wspólnie zastanowimy się też czy ciągłe monitorowanie glikemii potrzebuje uzupełniającej metody monitorowania.

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na problematykę dotyczącą pacjenta z zespołem stopy cukrzycowejpracy z seniorem oraz opieki nad  kobietą w ciąży powikłanej cukrzycą. Tematy zostaną poprowadzone w formule warsztatowej, przez  najwybitniejszych specjalistów w tych dziedzinach.

Podtrzymując coroczną tradycję przekażemy równie z Państwu najaktualniejsze informacje z konferencji Fundacji Europejskich Pielęgniarek Diabetologicznych (FEND) oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD), które odbędą się we wrześniu br. w Berlinie.

Do udziału w tym naukowym wydarzeniu serdecznie zapraszam wszystkie zespoły terapeutyczne. Jestem przekonana, że proponowana tematyka konferencji pozwoli na doskonalenie swojego warsztatu pracy z korzyścią dla jakości życia naszych podopiecznych – pacjentów z cukrzycą.

Do zobaczenia w największym zespole interdyscyplinarnym, który utworzymy podczas
VI   Konferencji „Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy” już jesienią.
 

Alicja Szewczyk 2016

 

 

 

  

Alicja Szewczyk

Przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w  Diabetologii


konferencja 12.10.2018 OIPiP Przeworsk

Szanowni Państwo
W załączeniu informacja o bezpłatnej Konferencji naukowo – szkoleniowej pt. „Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy”  oraz warsztatach:
1. Techniki karmienia chorych z zaburzeniami połykania.
2. Rodzaje diet i sposoby przygotowywania posiłków dla pacjentów z zaburzeniami połykania.
Konferencja organizowana jest przez Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku oraz Podkarpacką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku, w dniu 12 października 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 A.
Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji należy przesłać do biura Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku na adres e:mail: oipipprzeworsk@xl.wp.pl.

Załączniki:

Program Konferencji ---> POBIERZ

Zgłoszenie uczestnictwa ---> POBIERZ
 

Konferencja Zespołu Op. Paliatywnej

Szanowni Państwo,
 
W załączeniu informacja dotycząca konferencji pt. „Wyzwania i problemy opieki paliatywnej” organizowanej przez Zespół Pielęgniarek Opieki Paliatywnej działający przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie oraz Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 9 października 2018 r. w auli A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1 w Rzeszowie.

Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych oraz Kierowniczej Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie

FIC Szkolenia - Ignacy Chruszczyński wraz z Polskim Towarzystwem Pielegniarskim oddział Rzeszów serdecznie zaprasza na:
Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych oraz Kierowniczej Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie

Polańczyk  8-11 październik 2018r.

Więcej informacji w załaczniku ---> POBIERZ

Krajowe Centrum ds. AIDS uprzejmie informuje, iż organizuje cykl trzydniowych szkoleń dedykowanych między innymi dla pielęgniarek i położnych, w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu HIV/AIDS.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcą szkoleń jest Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” z siedzibą w Warszawie.
Szkolenie odbywać się będzie w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy, ul. Leśna 15/17.
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 100 zł. Organizator zapewnia w ramach opłaty zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z łazienką i wyżywienie. Uczestnik pokrywa  koszty dojazdu we własnym zakresie. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia na szkolenie wraz z zakresem tematycznym należy pobrać ze strony:
LINK , zakładka szkolenia.
Zgłoszenie należy wysłać na adres Fundacji (przez e-mail, fax lub pocztą): reshumanae@reshumanae.org.pl 
Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”,
ul. Piękna 64 A, 00-672 Warszawa,
tel/fax: 22 626 86 60.

W załącznikach:

- Zaproszenie ---> POBIERZ
- Zakres tematyczny ---> POBIERZ
- Karta zgłoszenia ---> POBIERZ
- Informacja o nabywcy rachunku ---> POBIERZ

 

„Kompleksowe zaopatrywanie ran z uwzględnieniem kompresjoterapii" Rzeszów19 lipiec 2018 r.


Więcej informacji w załączniku ---> POBIERZ
 

Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
oraz Profesora Mariusza Zimmera z Wrocławia - Przewodniczącego Komitetu Naukowego
 
II Ogólnopolskiej Konferencji
ZDROWIE KOBIETY - jako problem interdyscyplinarny
8 – 10 listopada 2018 r. - Hotel Ibis***, Wrocław

 
 
Szczegółowe informacje, program oraz rejestracja na stronie internetowej: LINK

Sympozjum Diabetologiczne i Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości

Szanowni Państwo,
 
w imieniu organizatorów, Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w
 
XXII OGÓLNOPOLSKIM SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNYM
„DIABETICA - EXPO 2018”
I
XVI OGÓLNOPOLSKIM FORUM PROFILAKTYKI
I LECZENIA OTYŁOŚCI
Pt. „Profilaktyka w chorobach metabolicznych – cukrzyca i otyłość.”
 
które odbędą się w dniach 21-22 września 2018 roku w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ul. Gagarina 11  w Toruniu.
 
Współorganizatorem Sympozjum, jak w latach poprzednich jest
Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
 
Sympozjum organizowane jest przy współpracy:
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,
 
 

Funkcję Przewodniczącej Komitetu Naukowego pełni

Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska
Kierownik Katedry i Kliniki Balneologii i Chorób Przemiany Materii
CM UMK w Bydgoszczy.
 
 
Patronat Honorowy nad w/w wydarzeniem obieli:
Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Piotr Całbecki
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski
Okręgowa Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska
 
 
 
 
W trakcie spotkania planowane są sesje naukowe i dydaktyczne dotyczące współczesnych zagadnień związanych z cukrzycą i otyłością, m.in.: profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
u chorych na cukrzycę i u otyłych, psychodietetyka w cukrzycy i otyłości, wczesne i późne powikłania cukrzycy - metody zapobiegania i leczenia, genetyka cukrzycy i otyłości, leczenie farmakologiczne, postępowanie niefarmakologiczne – dieta, aktywność fizyczna, zmiana stylu życia.
Celem SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNEGO jest popularyzacja najnowszych osiągnięć diabetologii polskiej i światowej. Pragnęlibyśmy, aby ta konferencja stała się forum dyskusji
i wymiany doświadczeń na temat środków i metod leczenia oraz zapobiegania cukrzycy, zarówno pomiędzy lekarzami jak i ich pacjentami.
Wykłady Sympozjum odbywają się w dwóch salach konferencyjnych, w jednej dla lekarzy, w drugiej dla diabetyków. Przewidujemy również podczas Sympozjum jedną sesję wspólną, warsztaty.
 
W załączniku przesyłamy kartę zgłoszenia oraz listę zaproszonych wykładowców.
Karta zgłoszenia ---> POBIERZ
Lista wykładowców ---> POBIERZ
 
Opłaty konferencyjne wynoszą:
1.  Lekarze - opłata konferencyjna: 210 zł  (150 zł do dnia 10 lipca; 180 zł do 31 lipca, 210 zł do 21 września)                                                                                   
2.   Dietetyczki, Pielęgniarki, Wolontariusze, Studenci AM i Studium Medycznego-  opłata konferencyjna: 130 zł (95zł do dnia 10 lipca; 110 zł od 31 lipca, 130 zł do 22 września)
 
Organizatorzy oczekują od Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
przyznania ok. 15-18 punktów edukacyjnych potwierdzonych certyfikatem
dla lekarzy, na podstawie przedstawionego programu na
XXII Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne  
„Diabetica Expo 2018”.
Punkty w latach ubiegłych (2011-2016): 16 pkt.
 
 
 
Zgłoszenia prosimy kierować:
            Adres do korespondencji:
Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre
ul. Nieszawska 8F, skr. poczt. 290, 87-100 Toruń 1
tel. 56 652 20 66, 56 651 35 04;  fax. 56 657 35 06,
           e-mail: biuro@expo-andre.pl www.expo-andre.pl 
 
Opłatę prosimy przesyłać na konto:
Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre
ul. Prosta 19/7   87-100 Toruń
Alior Bank 48 2490 0005 0000 4530 1557 7321
z dopiskiem: „DIABETICA EXPO 2018”.
 
 
Z poważaniem
                                                                                                        Henryk Zamorski
 
    
                                                                                                             Dyrektor
                                                                                              Centrum Konferencji i Wystaw
                                                                                                         EXPO-ANDRE

II Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy
Mamy prawdziwą przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu naukowym kierowanym do pielęgniarek operacyjnych pod nazwą:
 

II Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii
pn. „Innowacyjne metody operacyjne w odniesieniu do powszechnie
i sporadycznie występujących nowotworów"


Wydarzenie to będzie miało miejsce 14 września 2018r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.
Spotkanie jest organizowane przez Pielęgniarki i Położne Operacyjne Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Zespół Pielęgniarek Operacyjnych OIPiP
w Poznaniu przy współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Instrumentariuszek i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej.

Podczas jednodniowej konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach naukowych, warsztatach oraz porozmawiać na żywo z zespołem operacyjnym w trakcie bezpośredniej transmisji operacji z Sali operacyjnej.

Serdecznie zapraszamy chętne Koleżanki i Kolegów do przedstawiania swoich doświadczeń w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w onkologii (i nie tylko). Lista prelegentów nie jest jeszcze zamknięta.
 
Rejestracja na konferencję oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie - LINK

Zapraszamy do Poznania!

FUNDACJA POMORSKIE CENTRUM PSYCHOTRAUMATOLOGII
oraz
INSTYTUT PSYCHOTERAPII ZINTEGROWANEJ W MONACHIUM
we współpracy z
EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI
 
zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji na temat:
 
"WYLOGOWANIE" Z ŻYCIA JAKO KONSEKWENCJA TRAUMATYZACJI,
 
która odbędzie się  w dniu 06 września 2018 roku w Sali wystaw czasowych - Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku - ul. Plac Solidarności 1 Gdańsk.
 
PROGRAM KONFERENCJI:
 
10.00 – 11.00 – dr Alfred Walter „Zakłócenia procesu stawania się żywym na nowo. Fluktuacje pomiędzy przypominaniem i lękiem a byciem zaburzonym, oraz pragnieniami bycia żywym."
11.00 – 12.00 – Jolanta Zboińska „Budzenie do życia. Okruchy życia wyrażane w snach"
12.00 – 12.30 – przerwa kawowa
12.30 – 13.30 – prof. Dr hab.   Beata Pastwa Wojciechowska „Skomplikowany świat emocji osób z zaburzeniami osobowości"
13.30 – 14.30 – Anita Sumiła „Tajemnice dysocjacji"
14.30 – 15.30 – Lidia Chylewska Barakat „Neurobiologiczna reakcja organizmu na wydarzenie traumatyczne jako wylogowanie z życia i szansa na wyzdrowienie".
 
 
Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować pod adres e-mai: info@psychotraumatologia.com.pl
Koszt konferencji 170 zł.
Opłaty za konferencję i grupy superwizyjne prosimy dokonywać na konto:
PKO SA  27 1240 2920 1111 0010 4276 1685
Tytyłem: Konferencja
 
 
Grupy superwizyjne w dniu 7 września 2018
 
W dniu 7.09.2018 zapraszamy Państwa do udziału w grupach superwizyjnych w godzinach:
 
  • I Grupa godz. 9.00 - 11.30
  • II Grupa godz. 12.00 -14.30
   
Koszt udziału w grupie superwizyjnej wynosi 150 zł. (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

W załacznikach:

Konferencja ---> POBIERZ

Plakat ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych