Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Pielęgniarstwo - studia magisterskie w Brzozowie
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 
w porozumieniu z Podkarpackim Centrum Kształcenia Medycznego w Brzozowie 
prowadzi zimowy nabór na studia II stopnia na kierunku
 
PIELĘGNIARSTWO
 
Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
 
Zajęcia odbywają się w Brzozowie !
 
Czas trwania studiów: 4 semestry
Czesne: 2000,00 zł / 1 semestr
Liczba godzin: 1300 zajęć dydaktycznych w tym 1140 godzin teoretycznych
Praktyki: Realizacja praktyk odbywa się w specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej.
Czas trwania praktyk - 4 tygodnie (160 godzin)
Tryb studiów: niestacjonarny (sobota, niedziela)
Liczba miejsc szkoleniowych: 25
Nabór trwa do 31 stycznia 2017 r.
 
Szczegóły na stronie: http://pckm.pl/studia-magisterskie
 
--
Podkarpackie Centrum Kształcenia Medycznego w Brzozowie
36-200 Brzozów, ul. Rzeszowska 7
te. 733-058-888

Bezpłatne Kursy dla pielęgniarek - UEZałącznik ----> POBIERZ

I Kongres Edukacji Diabetologicznej – 17-18.01.2017r. oraz III Konferencja „Innowacje w Edukacji Diabetologicznej

Treść komunikatu: ---> POBIERZ

IX Międzynarodowa Konferencja dla Położnych „Położna XXI wieku"

Treść komunikatu: ---> POBIERZ

Informacje o rozpoczynających się postępowaniach kwalifikacyjnych

na szkolenia specjalizacyjne finansowane ze środków publicznych dla pielęgniarek i położnych w województwach: lubuskim, wielkopolskim, śląskim i podkarpackim: ---> POBIERZ

XXI Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych „Nie żyje się, nie kocha, nie umiera na próbę” Częstochowa


Szczegóły konferencji:

Komunikat:--->POBIERZ
Karta zgłoszeniowa:--->POBIERZ
 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Krwotoki w Położnictwie i Ginekologii”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowo – szkoleniowej, której celem jest wieloaspektowe spojrzenie na problemy krwotoków w położnictwie i ginekologii.

Dwudniowe wykłady i specjalistyczne warsztaty uznanych  ekspertów umożliwią uczestnikom aktywne poznanie oraz dyskusję na temat najnowszych terapii.

Konferencja adresowana jest do lekarzy ginekologów,lekarzy w trakcie specjalizacji oraz pielęgniarek i położnych,  studentów kierunków medycznych i przedstawicieli organizacji działających w obszarze ochrony i promocji zdrowia.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowo – szkoleniowej, której celem jest wieloaspektowe spojrzenie na problemy krwotoków w położnictwie i ginekologii.

Szczegóły konferencji:--->POBIERZ


II ogólnopolska konferencja Analiza przypadków w pielęgniarstwieSzczegłóy konferencji:---> POBIERZ

IV Konferencja Szkoleniowo-Naukowa "Badania Naukowe w Pielęgniarstwie i Położnictwie"


Szczegóły konferencji:---> POBIERZ

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie serdecznie zaprasza pielęgniarki i położne zatrudnione w podstawowej opiece zdrowotnej

na bezpłatne szkolenie warsztatowe nt. skutecznej komunikacji z rodzicami z zakresu szczepień ochronnych.


Szkolenie odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 10 00 w siedzibie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5 i przeznaczone jest dla 50 osobowej grupy. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o rejestrację e-mailowo na adres oipip@interia.pl  do dnia 25 listopada  2016 r. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz numer telefonu.         

                                                                                                      
Z wyrazami szacunku 
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniareki Położnych Renata Michalska

   

Program:         10 00 – 14 00
Cele warsztatu:
  1. Przekazanie informacji na temat wybranych zagadnień z zakresu szczepień ochronnych dla niemowląt.
  2. Przygotowanie pielęgniarki do rozmowy z rodzicami na temat wartości szczepień pediatrycznych.
  3. Wyposażenie pielęgniarek w informacje i materiały edukacyjne, które pomogą im czuć się pewniej w dyskusji z zaniepokojonym rodzicem.
  4. Rozwijanie umiejętności dyskusji z rodzicami mającymi wątpliwości dotyczące szczepień.
  5. Wzmocnienie roli pielęgniarki w edukacji rodzica.
  6. Pytania , odpowiedzi, wnioski, podsumowania.  
 
Załączniki:

Zaproszenie: --->POBIERZ
Szczegóły szkolenia: --->POBIERZ

 

Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych