Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Zaproszenie na debatę pt. „Psychiatria - współczesne kierunki rozwoju”


Zaproszenie: ---> POBIERZ

III Konferencja Naukowa z cyklu Pielęgniarstwo a rynek pracy nt. NAUKI O ZDROWIU - KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY


Załączniki:

Program ramowy: ---> POBIERZ
Karta uczestnika: ---> POBIERZ
Wytyczne dla autorów: ---> POBIERZ

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - ZABURZENIA ODŻYWIANIA (ANOREKSJA I BULIMIA) JAKO PROBLEM MEDYCZNY I SPOŁECZNY


XIX Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej w Toruniu

Szanowni Państwo,
 
w  imieniu  Fundacji  „Razem  Zmieniamy  Świat”  oraz  Toruńskich  Zakładów
Materiałów   Opatrunkowych  SA  serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w  XIX
Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej, która  w  tym roku przebiegać będzie pod przewodnim tytułem: „Rodzina, środowisko i instytucja w opiece długoterminowej”.
Konferencja odbędzie się w Toruniu, w dniach 27-29 września 2016 r.
 
Od  lat  konferencja   skupia blisko 1000 uczestników z całej Europy – osób
chcących  poszerzać  swoją  wiedzę,  dzielić się własnymi spostrzeżeniami i działać  na  rzecz  poprawy standardów opieki długoterminowej. Wszystkie te działania  mają  na  celu  podwyższenie  jakości  usług świadczonych osobom najsłabszym – starszym, niesamodzielnym, wymagającym wsparcia.
 
Podobnie  jak  w  poprzednich  latach  Partnerem  i  Patronem Merytorycznym Konferencji  jest  Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej oraz  europejskie  stowarzyszenie  European  Association  for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly E.D.E.
 
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
 

 

Współczesne wyzwania dla epidemiologii szpitalnej i środowiskowej
Załączniki:
Program konferencji: --->POBIERZ
Karta zgłoszeniowa:   --->POBIERZ
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych