Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,


Gorąco zapraszam wszystkich lekarzy i położne do udziału w Konferencji "Konferencja - Diagnostyka i terapia płodu", która odbędzie się w dniach 29-30 września 2017 roku w Hotelu Nadmorskim w Gdyni.
Wybitni polscy specjaliści z zakresu diagnostyki i terapii prenatalnej przedstawią "State of the Art" w poszczególnych patologiach płodu.
W sesjach podzielonych na grupy tematyczne, poświęconym poszczególnym częściom ciała płodu skoncentrujemy się na algorytmach diagnostyczno-terapeutycznych, które potrzebne są w ośrodkach terapii prenatalnej, ale również na wszystkich oddziałach położniczych i w poradnictwie ambulatoryjnym.

 

Do zobaczenia w Gdyni we wrześniu,


Prof. Krzysztof Preis

 

W gronie wykładowców będziemy gościć takich specjalistów jak:

 

Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Preis
(Przewodniczący Komitetu Naukowego)

 

Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Celewicz
Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Czajkowski
Prof. dr hab. n.med. Joanna Dangel
Prof. dr hab. n.med. Romuald Dębski
Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Drews
Prof. dr hab. n.med. Mariusz Dubiel
Prof. dr hab. n.med. Hubert Huras
Prof. dr hab. n.med. Piotr Kaczmarek
Prof. dr hab. n.med. Piotr Laudański
Prof. dr hab. n.med. Witold Malinowski
Prof. dr hab. n.med. Anita Olejek
Prof. dr hab. n.med. Marek Pietryga
Prof. dr hab. n.med. Stanisław Radowicki
Prof. dr hab. n.med. Maria Respondek-Liberska
Prof. dr hab. n.med. Mariola Ropacka-Lesiak
Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Szaflik
Prof. dr hab. n.med. Małgorzata Świątkowska-Freund
Prof. dr hab. n.med. Mirosław Wielgoś

Dr hab. n.med. Wojciech Cnota
Dr hab. n.med. Andrzej Gołębiewski
Dr n.med. Marzena Dębska
Dr n.med. Katarzyna Leszczyńska
Dr n.med. Wojciech Panek

Dr Adam Koleśnik

 

Uczestnicy konferencji uzyskają punkty edukacyjne.


Wszelkie szczegóły nt. spotkania oraz formularz do rejestracji on-line dostępne są na stronie LINK


IV Konferencja Naukowa nt. NAUKI O ZDROWIU - KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU 22 listopad 2017r. Płock


Więcej informacji w załącznikach:

Program Konferencji ---> POBIERZ

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ


Załącznik nr 2 ---> POBIERZ

Konferencja Naukowa: Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe. 9 – 10 październik 2017 r. WarszawaWiecej informacji w załaczniku:

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam informacje o warsztatach organizowanych przez Fundację My Pacjenci, NRPiP, NIL, NIA w ramach projektu Razem dla zdrowia na temat „Efektywna współpraca zawodów medycznych jako klucz do sukcesu w profilaktyce otyłości”, które odbędą się 30.06.2017, godz.9.00 – 16.00 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, ul. Sobieskiego 110.  Zapisy już są otwarte i odbywają się przez stronę projektu www.razemdlazdrowia.pl w zakładce Spotkania natomiast szczegółowe informacje można uzyskać poprzez infolinię: 690 677 446 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00) e-mail: kontakt@razemdlazdrowia.pl Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz noclegu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych Fundacja My Pacjenci zwraca się z prośbą o informację w tym zakresie i pilną rejestrację. Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

Załącznik ---> POBIERZ

Nabór na specjalizację onkologiczną dla pielęgniarek


Czytaj więcej w załączniku ---> POBIERZ

Szanowni Państwo,
 
8 czerwca 2017 roku zapraszamy do Katowic na II edycję konferencji pt. ,,Wzmacnianie kompetencji we współpracy z lekarzem i pacjentem" poświęconej aktualnym wyzwaniom rynkowym i organizacyjnym w praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych. Organizatorem wydarzenia jest czasopismo OSOZ Polska.
Zaproszeni eksperci omówią zagadnienia, których znajomość pozwoli udoskonalić warsztat pracy i pogłębić posiadane kwalifikacje w zakresie komunikacji z pacjentem, obowiązujących aspektów prawnych, nowych narzędzi cyfrowych, monitorowania zdarzeń niepożądanych.
Praca pielęgniarki i położnej wymaga płynnego koordynowania procesu leczenia, umiejętności łączenia informacji z różnych źródeł, nadzorowania terapii, współdziałania z lekarzem oraz pacjentem, kontrolowania stanu zdrowia i dodatkowo psychologicznego i emocjonalnego wspierania chorego w ramach pobytu w szpitalu lub domu. Podczas czerwcowego spotkania wspólnym mianownikiem wszystkich tych zagadnień będzie informatyzacja ochrony zdrowia.
Szybko postępująca cyfryzacja jest ogromną szansą dla pielęgniarek i położnych, ułatwiając synchronizację informacji i organizację codziennych zadań, zapewniając płynność pracy, efektywność i jej wysoką jakość. Ponadto omówione zostaną plany dotyczące ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów  oraz założenia do obowiązkowego rejestrowania i przeprowadzania analizy zdarzeń niepożądanych. Obydwie zmiany prawne będą miały spory wpływ na pracę pielęgniarek i położnych, zarówno w podstawowej jak i specjalistycznej opiece zdrowotnej.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Pełne informacje oraz formularz zgłoszenia znajdują się pod linkiem: LINK
Zapraszamy na konferencję!

Szanowni Państwo,

Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku organizuje od 8 do 9 września 2017 III ogólnopolską konferencję o tematyce onkologiczno-paliatywnej. Skierowane zarówno do lekarzy, jak i pielęgniarek konferencyjne wykłady i warsztaty wszechstronnie poruszą aspekty interdyscyplinarnej opieki nad osobami u kresu życia, obejmą problematykę medyczną, jak również zagadnienia związane z pomocą psychologiczną, duchową i socjalną. Swoimi doświadczeniami i refleksjami podzielą się również wykładowcy spoza Polski.
Chciałabym w imieniu organizatorów serdecznie zaprosić wszystkich Państwa do udziału w konferencji. Informacje szczegółowe oraz dotyczące rejestracji znajdują się na stronie: LINK

„JESIENNE SPOTKANIA PEDIATRYCZNE” - VIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo- Naukowa dla Pielęgniarek i Położnych


OGŁOSZENIE ---> POBIERZ

PROGRAM KONFERENCJI ---> POBIERZ

KARTA ZGŁOSZENIA ---> POBIERZ

V Jubileuszowa Konferencja
Do pobrania:

PROGRAM ---> POBIERZ
ULOTKA ---> POBIERZ

Hospicjum „Światło” oraz Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre mają zaszczyt serdecznie zaprosić na:

 
XVII  OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ MEDYCYNY PALIATYWNEJ „HOSPICJUM  2017”
XV OGÓLNOPOLSKIE FORUM ONKOLOGII I  PSYCHOONKOLOGII
oraz
WYSTAWĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, ORTOPEDYCZNEGO
I  RATOWNICZEGO,
które odbędą się w dniach 26-27 maja 2017 roku
w Hotelu FILMAR**** w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 45
 
Ideą organizowanych w Toruniu Konferencji i Forum jest wspólne spotkanie wszystkich środowisk zaangażowanych w leczenie i opiekę nad chorymi onkologicznie, zarówno w stadium uleczalnym, jaki i terminalnym, a w szczególności pomiędzy lekarzami onkologami, a osobami pracującymi w placówkach opieki paliatywnej i hospicjach.
W/w Konferencja i Forum odbywające się w Toruniu co roku gromadzą wielu znakomitych gości, specjalistów z dziedziny medycyny paliatywnej, onkologii i psychoonkologii, m.in. prof. Jacek Łuczak, prof. Danuta Perek, dr Andrzej Ostrowski, dr hab. med. Zbigniew Bohdan, dr Andrzej Stachowiak oraz wielu innych znakomitych wykładowców.
Tematyka wiodąca tegorocznego spotkania to m.in.:
1.  Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych.
2.  Leczenie bólu – diagnostyka i kontrola.
3.  Aspekty duchowe opieki paliatywnej.
4.  Dylematy etyczno-moralne opieki paliatywnej.
5.  Profilaktyka i leczenie odleżyn – nowości.
6.  Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej.
7.  Leczenie zaburzeń łaknienia i dieta w stanach terminalnych.
8.  Rehabilitacja medyczna jako środek do uzyskania pozytywnych zmian w zakresie  fizycznego i psychospołecznego funkcjonowania pacjentów.
9.  Wolontariat.
10. Nowości w leczeniu farmakologicznym.
11. Finansowanie Opieki Paliatywnej.
12. Psychoonkologia.
 
Konferencji i Forum jak jest to już w tradycji będzie towarzyszyła Wystawa, której celem jest zaprezentowanie osiągnięć w dziedzinie sprzętu medycznego, leków i materiałów opatrunkowych stosowanych w medycynie paliatywnej i onkologii oraz promocja najlepszych leków, materiałów i urządzeń poprzez konkurs na najlepszy produkt w poszczególnych kategoriach (werdykt Komisji Konkursowej wybranej spośród wykładowców i dyrektorów hospicjów): leki przeciwbólowe, materiały higieniczno-opatrunkowe, preparaty odżywczo-metaboliczne, sprzęti materiały do rehabilitacji. Również Państwo możecie zdecydować o przyznaniu nagród dla Firm poprzez plebiscyt Uczestników Konferencji i Forum na: Najlepszą Firmę - Przyjaciela Ruchu Hospicyjnego Roku 2017, Najlepszy Produkt Stosowany w Opiece Paliatywnej Roku 2017, Najlepszą Firmę Onkologiczną Roku 2017, Najlepszy Produkt Onkologiczny Roku 2017. Osoby uczestniczące w plebiscycie wezmą udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.
 
  Opłata obejmuje:
- udział w wykładach i warsztatach;
- przerwy kawowe
(1 w piątek i 1 w sobotę);
- materiały konferencyjne,
- certyfikat uczestnictwa.
Opłata obejmuje:
- udział w wykładach i warsztatach;
- przerwy kawowe
(1 w piątek i 1 w sobotę);
- materiały konferencyjne,
- certyfikat uczestnictwa,
zwiedzanie Torunia.
W terminie do 10.05.2017 r. 210 zł 240 zł
W terminie do 26.05.2017 r. 230 zł 260 zł
 
Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy listownie, faxem, mailem lub telefonicznie:
 
Centrum Konferencji i Wystaw  EXPO-ANDRE
ul. Prosta 19/7, skr. poczt. 290, 87-100 Toruń 1
tel. 56 657 35 05; 56 651 35 04 fax. 56 657 35 06,
e-mail: biuro@expo-andre.pl  www.expo-andre.pl
Nr konta:Alior Bank o /Toruń 35 1060 0076 0000 4016 0000 9154 z dopiskiem:„Hospicjum/Onkologia 2017”.

 
Więcej w załącznikach:

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ

Załącznik nr 2 ---> POBIERZ

Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych