Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

szkolenie Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla pielęgniarek i położnych, 2 - 3 grudzień 2019 r. Warszawa


Załaczniki:

Pismo przewodnie ---> POBIERZ

Program ---> POBIERZ

Konferencja "OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE - DZISIAJ I JUTRO", 26-27 listopad 2019 r.

Załączniki:

Zaproszenie ---> POBIERZ

Program ---> POBIERZ

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie zaprasza położne na III część szkolenia dotyczącego wprowadzenia dokumentacji pracy położnych POZ 

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych w dniu 24października 2019 od godz. 11:00


Konferencję dla pielęgniarek i położnych „Pielęgniarka i Położna 2019”

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zaprasza na Konferencję dla pielęgniarek i położnych „Pielęgniarka i Położna 2019”, która odbędzie się w Krakowie, w dniach 7-9 listopada 2019 r.

Program Konferencji ---> POBIERZ

 

Szkolenie pt. „Akademia Opieki Długoterminowej”Zaproszenie ---> POBIERZ

Pismo NIPiP ---> POBIERZ
 

Szkolenie dla pielęgniarek i położnych

Pismo przewodnie Pani Zofii Małas Prezes NRPiP w Warszawie oraz komunikat
dotyczący organizowanego szkolenia przez PARP i NIPiP dla pielęgniarek i
położnych podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek pediatrycznych,
pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, pielęgniarek zatrudnionych w
izbach przyjęć, szpitalnych oddziałach ratunkowych na temat Przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Pismo Pani Zofii Małas ---> POBIERZ

Komunikat ---> POBIERZ
 

XIII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni "Renesans Narodzin - starego nowe początki".Program Konferencji ---> POBIERZ

Regulamin ---> POBIERZ


 

XVII Konferencja naukowo - szkoleniowa "Żywienie enteralne i parenteralne" 27 wrzesień 2019 r. Katowice


Program Konferencji ---> POBIERZ
 

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach-Centrum Onkologii

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH
Z ZAKRESU LECZENIA UZALEŻNIENIA OD TYTONIU ORAZ PRZEPROWADZANIA MINIMALNYCH INTERWENCJI ANTYTYTONIOWYCH
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnych szkoleniach  z zakresu diagnostyki oraz leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT) oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych. Szkolenia realizowane są w ramach  Programu pn. Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych, prowadzonego przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie i finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
W ramach projektu przedstawiciele personelu medycznego będą mieli możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu składającym się z części wykładowej i warsztatowej.
Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące obszary tematyczne:
  • charakterystyka zespołu uzależnienia od tytoniu,
  • model teoretyczny procesu zaprzestania palenia i jego implikacji praktycznych,
  • diagnostyka uzależnienia oraz leczenie farmakologiczne ZUT,
  • wsparcie behawioralne pacjenta,
  • praca z pacjentem o specjalnych potrzebach (m.in.: choroby przewlekłe, zaburzenia psychiczne, kobiety ciężarne),
  • specjalne zagadnienia związane z procesem rzucania palenia (m.in.: żywienie, aktywność fizyczna),
  • prowadzenie minimalnej interwencji,
  • przeciwdziałanie nawrotom.
Szkolenie zakończy się testem egzaminacyjnym. Uczestnik, który pozytywnie zaliczy test otrzyma certyfikat potwierdzający umiejętności prowadzenia leczenia ZUT, który pozwala na zawieranie kontraktu z NFZ na leczenie uzależnienia od tytoniu w ramach Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POChP) (Dz. U. poz 1505 z późn. zm.).
Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.X.2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uczestnicy otrzymują 10 punktów edukacyjnych.
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa. Dla osób, których miejsce zamieszkania oddalone jest więcej niż 50 km od miejsca szkolenia przewidziana jest możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienie noclegu.
Zapraszamy również studentów. ;)
Harmonogram szkoleń oraz rejestracja: https://szkoleniazut.coi.pl/.
Więcej informacji: Irena Przepiórka, Sylwia Boroń
e-mail: szkoleniazut@coi.pl; telefon:  +48 22 570 8661;  22 750 8636 lub 794 777 998
 
 
HARMONOGRAM SZKOLEŃ
Z ZAKRESU LECZENIA UZALEŻNIENIA OD TYTONIU ORAZ PRZEPROWADZANIA MINIMALNYCH INTERWENCJI ANTYTYTONIOWYCH
 
 ​
Warszawa 14.06-15.06.2019 r.
 Olsztyn 03.09-04.09.2019 r.
 Wrocław 14.09.2019 r. 
Warszawa 27.09-28.09.2019 r.
 Kraków 12.10.2019 r. 
Warszawa 21.10-22.10.2019 r. 
Białystok 16.11.2019 r 
Kraków 22.11-23.11.2019 r 
Warszawa 9.12-10.12.2019 r.
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych