Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla lekarzy i pielęgniarek w ramach projektu "Nie trać głowy!"

 Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie ma przyjemność zaprosić do udziału w projekcie „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” prowadzonym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest skierowany do placówek udzielających świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w następujących województwach:
          mazowieckim,
  • śląskim,
  • małopolskim,
  • podkarpackim,
  • warmińsko-mazurskim.
 
Je    Z przyjemnością informujemy iż jest to pierwszy pilotażowy program w Polsce, a jego idea spotkała się z dużym zainteresowaniem placówek medycznych w kraju. Profilaktyka i leczenie nowotworów głowy i szyi staje się coraz częstszym tematem dyskusji. Nadrzędnym celem jest wdrożenie oraz rozwój działalności w zakresie  programów profilaktyki nowotworów głowy i szyi, a tym samym realne wsparcie pacjentów. Najważniejszymi dla realizacji idei projektu osobami są  lekarze i pielęgniarki, którym oferujemy  możliwość  podnoszenia kwalifikacji w zakresie praktycznych umiejętności diagnostyki oraz opieki nad pacjentem onkologicznym. Udział w szkoleniu ma przynieść  korzyści nie tylko uczestnikom, ale również placówkom. Otworzy możliwość udziału w przyszłych programach profilaktycznych, a w pełni przeszkolony personel to możliwość kontraktowania świadczeń. 
Działanie w kierunku redukcji występowania nowotworów głowy i szyi jest istotne ze względu na częstość występowania a także uciążliwość leczenia dla pacjenta.
Uważamy, że przede wszystkim, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wiedzy i doświadczeniu lekarzy oraz pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy mają pierwszy, najczęstszy kontakt z pacjentami, jesteśmy w stanie znacznie redukować ryzyko zachorowań.
Szkolenie jest bezpłatne i zostanie zrealizowane w kilku terminach aby umożliwić uczestnikom elastyczne dostosowanie względem pracy i innych obowiązków. Uczestnikom szkolenia zapewniamy noclegi, catering oraz zwrot kosztów dojazdu ( w przypadku odległości powyżej 50 km) 
Aby osiągnąć zamierzone efekty, bardzo ważna jest wzajemna współpraca, w związku z tym uprzejmie  prosimy  o udostępnienie informacji na temat projektu placówkom, które Państwo znają.
W załączeniu przesyłamy oficjalne zaproszenie do udziału w Programie oraz szczegółowe informacje.
 W Przypadku zainteresowania prosimy najpierw o odpowiedź meilową na adres sylwia.boron@coi.pl .
 
Poniżej zamieszczam link do zapytania ofertowego na naszej stronie internetowej(bardzo ważnym jest zapoznanie się z treścią):
 
LINK ---> OTWÓRZ
 
Termin zgłaszania placówek: 31.05.2019r. W przypadku braku możliwości zgłoszenia
kandydatury w wyznaczonym terminie, prosimy o informację.
 
 
Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe prosimy składać w wersji elektronicznej, w formie skanów na adres meilowy beata.dymek@coi.pl
W razie jakichkolwiek  pytań pozostaję do dyspozycji.


Zaproszenie w pdf ---> POBIERZ

Zaproszenie oraz program Konferencji naukowo-szkoleniowej Misja – ofiarność – zaangażowanie pielęgniarek i położnych w obronie niepodległości. Zmiany standardów i kompetencji zawodowych na przełomie XX-XXI wieku 13 czerwca 2019 r., która odbędzie się

Zaproszenie ---> POBIERZ

Program konferencji ---> POBIERZ

 

informacja o konferencji pt Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarki i położnej

W załączeniu pismo Pani Zofii Małas - Prezes NRPiP dot. informacji o konferencji pt Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarki i położnej, która odbędzie się 10 września 2019 r. w Warszawie.
Link do konferencji ---> LINK

Ponadto, w załączniku program konferencji w formacie .pdf. ---> POBIERZ
Pismo Prezes NRPiP ---> POBIERZ
 

III Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej

W dniach 11-12 października 2019 r organizowane jest  III Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej w Hotelu Skalite w Szczyrku. Konferencja skierowana jest do Pielęgniarek różnych specjalizacji oraz do Położnych. W trakcie obrad specjaliści przedstawią stan wiedzy, ciekawe przypadki i praktyczne wskazówki z zakresu pediatrii, dermatologii dzieci i dorosłych, położnictwa, chorób układu oddechowego, psychiatrii, żywienia, szczepień etc.

Program ---> POBIERZ


 

III Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii „Wyzwanie na najbliższą przyszłość w onkologii – chirurgia wspomagana robotowo i chirurgia rekonstrukcyjna”, 20.09.2019, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.

Spotkanie naukowe kierowane do pielęgniarek operacyjnych pt. III Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii „Wyzwanie  na najbliższą przyszłość w onkologii – chirurgia  wspomagana robotowo i chirurgia rekonstrukcyjna”, 20.09.2019, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.

Treść w załaczniku ---> POBIERZ

Program konferencji ---> POBIERZ

 

Szkolenia elearning Nowe standardy organizacyjne opieki okołoporodowej 2019Szanowni Państwo,
 
w załączeniu przesyłam zaproszenie do udziału w szkoleniu e-learning Nowe standardy organizacyjne opieki okołoporodowej 2019 w serwisie LINK
 
Patronat merytoryczny nad szkoleniem objęło Polskie Towarzystwo Położnych i Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych.
 
Szkolenie zostały wpisane do rejestru kursów dokształcających.
 

Konferencja PaliatywnaSzczegółowe informacje o konferencji dostępne są w linku ---> LINK

oraz na stronie organizatora ---> LINK


Konferencja BOIRON 28.05 Warszawa


"Położna w świecie nauki i praktyki"

Zaproszenie na II Konferencję „Położna w świecie nauki i praktyki”,
której organizatorem jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie.  Wydarzenie odbędzie się 24-25 maja br. w Warszawie.
Kierownikiem Naukowym konferencji jest prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska.  


Zaproszenie ---> POBIERZ
 

Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej PiP

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wraz z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych  oraz Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku zapraszają Pielęgniarki , Pielęgniarzy ,Położne, Położnych  na organizowaną w ramach prewencji konferencję: „Odpowiedzialność zawodowa a bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych. Odpowiedzialność karna za błąd organizacyjny Kadry Kierowniczej” w dniach 11-12 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wraz z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych  oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku  mają zaszczyt zaprosić Pielęgniarki , Pielęgniarzy ,Położne, Położnych  na organizowaną w ramach prewencji konferencję:„Odpowiedzialność zawodowa a bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych. Odpowiedzialność karna za błąd organizacyjny Kadry Kierowniczej.”
Coraz częstszy kontakt personelu medycznego z organami wymiaru sprawiedliwości (prokuratury , sądy powszechne i dyscyplinarne) rodzi konieczność znajomości praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Niestety gwałtownie rośnie liczba roszczeń wobec  pielęgniarek  i  położnych oraz lekarzy. Rodzi to konieczność  tworzenia i doskonalenia procedur i kultury organizacyjnej w podmiotach leczniczych mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów  oraz pielęgniarek i położnych poszanowanie ich praw i budowanie zaufania do personelu całej jednostki. Uczestnicy zapoznani zostaną z dobrymi praktykami  w zakresie zarządzania kulturą organizacyjną pracy,, poszanowania  praw pacjenta, odpowiedzialnością cywilną i karną, metodami monitorowania, zapobiegania przeciwdziałania zdarzeniom niepożądanym.


Załączniki:

Informacje dotyczące konferencji ---> POBIERZ

Program konferencji ---> POBIERZ

Karta zgłoszenia ---> POBIERZ

 


Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych