Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


APEL WOJEWODY PODKARPACKIEGO DO ŚRODOWISKA MEDYCZNEGO Z ZAPYTANIEM O GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA PRACY PRZY BEZPOŚREDNIM ZWALCZANIU EPIDEMII KORONAWIRUSA

W związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zwróciła się do pielęgniarek i położnych z pytaniem o gotowość podjęcia się tego zadania.

W przypadku pozytywnego odzewu ze strony środowiska pielęgniarek i położnych, skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii będzie realizowane na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.). W piśmie zwrócono uwagę na warunki określone w art. 47 ust. 3 ustawy wskazujące, które osoby nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii.

Wojewoda poprosiła o przekazanie ewentualnych zgłoszeń do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie do poniedziałku 20 kwietnia br. do końca dnia, drogą mailową na adres: s@rzeszow.uw.gov.pl
Osoby gotowe podjąć pracę przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS CoV-2 mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 178671612  lub kierując zapytania drogą mailową na adres: s@rzeszow.uw.gov.pl


Apel Wojewody Podkarpackiego
 

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych