Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 26 marca br.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP ---> POBIERZ

Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym ---> POBIERZ

Światowa Organizacja Zdrowia – World Health Organization WHO - 04 luty 2020 ---> POBIERZ

List do Pana Adama Niedzielskiego Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych