Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 4 maja 2020 r.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Pismo NRPiP w Warszawie do pana Kazimierza Kleina Przewodniczacego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Senacie RP dotyczace propozycji zmiany przepisów z prosbą o ich uwzględnienie do toczącego się w Senacie RP procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARE-Co V-2 (druk senacki nr 106) ---> POBIERZ

Pismo NRPiP do Pani Józefy Szczurek - Żelazko w sprawie porodów rodzinnych ---> POBIERZ

Pismo NRPiP w Warszawie do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego dotyczące kierowania pielęgniarek decyzją wojewodów do pracy przy zwalczaniu epidemii ---> POBIERZ

Wniosek dotyczacy wymiaru wynagrodzenia osób kierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym ---> POBIERZ

Dodatkowe świadczenie z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19 ---> POBIERZ

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych