Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Ważne ­– terapeuci wspierają pielęgniarki i położneNa stronie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej znajdziecie Państwo listę psychoterapeutów gotowych udzielać bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego: http://ptpp.pl/terapeuci-oferujacy-wsparcie/

Przypominamy także, że możecie Państwo skorzystać także z pomocy ekspertów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Wojsk Obrony terytorialnej  Link


#DziękujeMyBohaterom


Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 26 marca br.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP ---> POBIERZ

Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym ---> POBIERZ

Światowa Organizacja Zdrowia – World Health Organization WHO - 04 luty 2020 ---> POBIERZ

List do Pana Adama Niedzielskiego Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 27 marca 2020 r.


Apel NRPiP


Komunikat MZ do pracowników ochrony zdrowia

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i odnotowywanym wzrostem zachorowań na COVID-19, również z ryzykiem zawodowym pracowników sektora ochrony zdrowia, proszę by w przypadku wykonywania pracy w kontakcie z osobami ze zdiagnozowanym zakażeniem albo z podejrzeniem zakażenia powstrzymać się od wykonywania pracy z innymi pacjentami, w innych podmiotach leczniczych czy jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia. Pracownikom, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z takimi grupami pacjentów, zaleca się ograniczenie liczby miejsc wykonywanej pracy. Zadaniem ochrony zdrowia jest ograniczenie potencjalnych kanałów transmisji zakażeń.

Proszę o bezwzględne zastosowanie się do tych zasad ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie informuję, że trwają już prace mające na celu wprowadzenie ich do systemu prawa.

Z poważaniem,
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu


Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji


Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 23 marca br.:

Działania Zespołu ---> POBIERZ
  • opinia prawna kancelarii prawnej NIPiP w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek i położnych do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym w Polsce.
  • pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z zaniepokojeniem środowiska zawodowego zmianą zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej podstawowej opieki zdrowotnej z opłaty jednostkowej na stawkę kapitacyjną za realizowanie przez położne patronaży i edukacji w formie teleporady medycznej.
  • pismo do Marleny Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z propozycją o pilną zmianę przepisów reagujących wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego wypłacanego dla osób wykonujących zawód medyczny za okres choroby i odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 20 marca br.

Załącznik ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 19 marca br.

Załącznik ---> POBIERZ

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych